Mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền

Giao dịch ủy quyền có lẽ không còn là giao dịch xa lạ trong thời buổi hiện nay. Có nhiều lý do dẫn đến nhu cầu ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thay mình thực hiện một số công việc nào đó. Thực tế, có nhiều trường hợp sau khi đã lập văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác nhưng sau đó lại muốn hủy bỏ hợp đồng ủy quyền này. Vậy khi đó, cần soạn thảo mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền ra sao? Mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền hiện nay là mẫu nào? Thủ tục hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng như thế nào? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG
HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

(Căn nhà số :  đường……………………phường ………………………………………………… quận………….) 

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm: 

BÊN A:  (Bên ủy quyền)         

Ông:……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………………………………..

Địa chủ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

Bà:…………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………………………………..

Địa chủ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

BÊN B(Bên được quyền)

Ông:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………………………………..

Địa chủ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

Bà:……………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………………………………………

Địa chủ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền
Mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền

Nguyên vào ngày ………..tháng………..năm…………, Bên A có lập hợp đồng ủy quyền cho Bên B được quyền quản lý, sử dụng, sửa chữa, cho thuê (hoặc bán) căn nhà số…………………….., đường…………           phường…………………………….. quận……………………………………………………………………….

có chứng nhận của Phòng Công chứng số ……… thành phố Hồ Chí Minh vào ngày ……..tháng…… năm …………         

Nay bằng hợp đồng này chúng tôi thỏa thuận như­ sau : 

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý hủy bỏ toàn bộ và vô điều kiện hợp đồng ủy quyền nêu trên. 

Điều 2. Bên A cam kết chịu mọi trách nhiệm về các hành vi Bên B đã thực hiện, trong phạm vi Bên A đã ủy quyền cho Bên B trong hợp đồng trên đây. 

Điều 3. Kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng về việc hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền và được Công chứng viên chứng nhận, Hợp đồng ủy quyền số ……………….

ngày ……………tháng………..năm…………. không còn hiệu lực nữa. Đồng thời Bên A có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật. 

Hợp đồng được lập thành 03 bản, mỗi bản 02 trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. l­ưu 01 bản.         

Lập tại  ………….. ngày……….tháng……….năm……………………………………………………

                  BÊN A                                                                     BÊN B

          (ký và ghi rõ họ và tên)                                     (ký và ghi rõ họ và tên)

Tải về mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền

Trong cuộc sống hiện nay, các giao dịch ủy quyền giữa những cá nhân, tổ chức diễn ra rất phổ biến. Khi ủy quyền thì thông thường các bên sẽ lập thành hợp đồng và công chứng tại cơ quan có thẩm quyền để hợp đồng phát sinh giá trị pháp lý. Tuy nhiên, khi muốn hủy bỏ hợp đồng ủy quyền này thì nhiều người băn khoăn không biết mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền như thế nào.

Bạn đọc có thể tham khảo và tải về mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền tại đây:

Thủ tục hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng

Vì nhiều lý do mà chị Nguyễn Thị C muốn ủy quyền cho chồng của mình làm hồ sơ nhận khoản tiền bảo hiểm xã hội một lần. Khi đó chị C và chồng của mình đã lập hợp đồng ủy quyền và đã công chứng. Tuy nhiên, vào thời gian đó chồng chị C bận việc nên không thể đi, do đó muốn hủy hợp đồng ủy quyền. Vậy khi đó, thủ tục hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng được diễn ra như thế nào, bạn đọc hãy cùng theo dõi nhé:

Căn cứ khoản 3 Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định thủ tục công chứng việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng thực hiện tương tự như thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền. Như vậy, để thực hiện hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng, các bên phải lập hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền và thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng hủy bỏ này.

Thành phần hồ sơ:

 1. Hồ sơ công chứng hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng gồm các loại giấy tờ sau:
 2. Phiếu yêu cầu công chứng tại trụ sở hoặc Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở (nếu có) (theo mẫu của tổ chức hành nghề công chứng);
 3. Dự thảo Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng (nếu có);
 4. Bản chính Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và giá trị sử dụng hoặc giấy tờ khác của các bên;
 5. Bản chính giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của các bên: Giấy đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng độc thân…;
 6. Bản chính Hợp đồng ủy quyền đã được công chứng.

Quy trình hủy bỏ hợp đồng ủy quyền công chứng:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

 1. Người yêu cầu công chứng hoàn thiện 01 bộ hồ sơ nêu trên và nộp trực tiếp tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng) – nơi đã thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền đã được công chứng.
 2. Ngoại lệ: người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, là người đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác mà không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền thì việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng đó.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền
Mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền
 1. Công chứng viên (người đã thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền đã được công chứng) kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật thì công chứng viên thụ lý và ghi vào sổ công chứng.
 2. Công chứng viên giải thích cho các bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng.

Bước 3: Thực hiện công chứng:

 1. Trường hợp các bên có dự thảo hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng: Công chứng viên kiểm tra dự thảo; nếu trong dự thảo có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, không phù hợp với quy định của pháp luật thì các bên sửa chữa theo yêu cầu của công chứng viên. Nếu không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
 2. Trường hợp các bên không có dự thảo hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng: Công chứng viên soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu các bên trong trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
 3. Các bên tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho các bên nghe theo đề nghị của các bên.
 4. Các bên đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng thì ký vào từng trang của hợp đồng.
 5. Công chứng viên ghi lời chứng, ký và đóng dấu.

Bước 4: Trả kết quả:

 1. Công chứng viên thu phí, thù lao công chứng, trả hồ sơ cho người yêu cầu và lưu trữ hồ sơ công chứng.
 2. Thời hạn công chứng: không quá 02 ngày làm việc; trường hợp hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu chấm dứt hợp đồng ủy quyền” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bình Dương luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là hợp đồng thuê xe du lịch theo ngày vui lòng liên hệ đến hotline. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện..

Câu hỏi thường gặp

Hiệu lực thi hành của hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng là khi nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật Công chứng 2014, hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên trong hợp đồng ủy quyền kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.
Như vậy, sau khi thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng thì hợp đồng ủy quyền ban đầu giữa người ủy quyền và người được ủy quyền không còn giá trị thi hành đối với các bên, các bên không còn mối quan hệ ủy quyền.

Thẩm quyền hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng là ai?

Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng ủy quyền công chứng.
Trường hợp các bên muốn sớm hủy bỏ hợp đồng ủy quyền nên đồng thuận thì thẩm quyền hủy bỏ hợp đồng ủy quyền công chứng thuộc Văn phòng công chứng nơi đã thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền và được tiến hành bởi công chứng viên. (Khoản 2 Điều 51 Luật công chứng 2014).
Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng đã chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi hoặc chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles