Trường hợp Người không chấp hành án bị xử phạt thế nào trong trường hợp chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự?