Xe kinh doanh vận tải không đổi biển số vàng bị phạt bao nhiêu?