Xét về mặt pháp lý thì đất ở với đất thổ cư có gì khác nhau?