Dịch vụ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương trọn gói

Trên thực tế, vì nhiều lý do khách quan hoặc chủ quan mà doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh một thời gian. Tuy nhiên, không ít người gặp khó khăn khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương. Vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương thực hiện-như thế nào? Cần lưu ý gì khi tạm ngừng kinh doanh năm 2022? Sử dụng dịch vụ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở đâu uy tín, giá cả phải chăng? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về dịch vụ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương của chúng tôi cùng những quy định liên quan nhé.

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020.

Tạm ngừng kinh doanh là gì? 

Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh, nghĩa là doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay có bất kỳ hoạt động nào khác trong thời gian tạm ngừng. Sau khi hết thời hạn, doanh nghiệp phải hoạt động trở lại nếu không phải làm thủ tục giải thể, chuyển nhượng.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh gồm hai trường hợp:

– Theo quyết định của doanh nghiệp.

– Theo yêu cầu của Cơ quan Đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương

– Trước khi tạm ngừng kinh doanh phải thông báo cho cơ quan đăng kí kinh doanh và cơ quan quản lý thuế trước ít nhất 15 ngày;

– Chỉ được tạm ngừng không quá một năm và được gia hạn liên tiếp không quá một năm tiếp theo;

– Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã kí với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Quy định trong thời gian tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ như trên là rất hợp lý vừa đảm bảo được nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp vừa đảm bảo được quyền và lợi ích của khách hàng, người lao động cũng như lợi ích của Nhà nước. Tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng việc tạm ngừng kinh doanh để trốn tránh các nghĩa vụ phải thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ ba.

Dịch vụ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương trọn gói
Dịch vụ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương trọn gói

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Biên bản họp hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần/ TNHH hai thành viên trở lên;

– Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh;

Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ:

– Đăng công bố thông tin bất thường: Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh của công ty về các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ kể từ khi  tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương năm 2022

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương năm 2022 được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ như chúng tôi đã đề cập ở trên,

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh với nội dung gồm:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Ngành, nghề kinh doanh.
  • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai (02) năm.

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Các lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh công ty năm 2022

– Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

– Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

– Doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế cho thời gian đã hoạt động;

– Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

– Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương trọn gói năm 2022

Luật Bình Dương với đội ngũ luật Sư có nhiều năm kinh nghiệm trong hỗ trợ khách hàng làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam, Luật Bình Dương cam kết sẽ đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Nhận thấy chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương của chúng tôi, quý khách hàng không phải lo lắng về vấn đề chi phí vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể, giúp quý khách hàng có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Cụ thể những công việc Luật Bình Dương hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh như sau:

1. Tiếp nhận thông tin, tư vấn tổng quan và chuyên sâu các vấn đề pháp lý về hồ sơ, thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty:

– Tư vấn quy định, điều kiện, quy trình tạm ngừng kinh doanh công ty. 

– Tư vấn về thời gian được tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

– Tư vấn các dịch vụ khác có liên quan: Thuế, hóa đơn, bảo hiểm xã hội…

2. Soạn thảo hồ sơ, gửi doanh nghiệp kiểm tra và trình ký hồ sơ.

3. Thay doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư.

4. Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.

5. Nhận kết quả đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại Sở kế hoạch & đầu tư.

6. Bàn giao Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tận nơi cho doanh nghiệp;…

Để được hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thủ tục tạm ngừng kinh doanh, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 0833.102.102 để được tư vấn nhanh nhất.

Video giải đáp những thắc mắc về thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương

https://www.youtube.com/watch?v=zA8Fvb6sDg0
Video giải đáp những thắc mắc về thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật Bình Dương về vấn đề “Dịch vụ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bình Dương trọn gói” . Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, giải thể công ty, hợp thức hóa lãnh sự, thành lập công ty, đổi tên giấy khai sinh,…. Hãy liên hệ ngay tới Luật Bình Dương để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline: : 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty là bao lâu?

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 01 năm. . Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh nhiều lần liên tiếp (không giới hạn thời gian).
Sau khi hết thời hạn đã thông báo, Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

Khi tạm ngừng hoạt động có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Khi tạm ngừng hoạt động không phải thông báo với cơ quan thuế. Doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thông báo tạm ngưng hoạt động gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh. Sau đó Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm gửi thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin doanh nghiệp tạm ngừng, tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại để quản lý.

Tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?

Theo Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 điều 4 nghị định 80/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thì không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nào. Do vậy doanh nghiệp không được xuất hoá đơn trong thời gian này.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời