Chấm dứt hợp đồng thử việc trước hạn có phải bồi thường không?

Thử việc là quá trình diễn ra trước khi người lao động trở thành nhân viên chính thức tại công ty. Trong thời gian thử việc, người sử dụng lao động sẽ xem xét và đánh giá khả năng của người lao động để quyết định xem có nhận người đó vào làm việc tại công ty hay không. Nhiều độc giả thắc mắc không biết theo quy định, liệu trong trường hợp người lao động Chấm dứt hợp đồng thử việc trước hạn thì người lao động có phải bồi thường không? Quy định về kết thúc thời gian thử việc như thế nào? Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn có vi phạm pháp luật không? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Lao động năm 2019

Hợp đồng thử việc là gì?

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động. Trong trường hợp có sự thay đổi của một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì người lao động có quyền ký hợp đồng lao động mới.

Bộ luật Lao động năm 2019 không nêu rõ khái niệm về hợp đồng thử việc mà chỉ quy định về thử việc tại khoản 1 Điều 24 Bộ luật này như sau: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc”.

Theo đó, có thể hiểu, Hợp đồng thử việc là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công trong một khoảng thời gian nhất định gọi là thời gian thử việc, các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng. Thông thường, sau khi hợp đồng thử việc kết thúc, nếu các bên tiếp tục làm việc với nhau thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng lao động.

Thời gian thử việc là bao lâu?

Căn cứ Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời gian thử việc như sau:

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

– Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

– Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Có bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Bộ luật lao động 2019 thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Như vậy, việc giao kết hợp đồng thử việc là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Do đó, pháp luật không bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc. Cho nên, việc công ty chị muốn tiếp nhận người lao động không cần thử việc mà có thể ký hợp đồng chính thức luôn.

Trường hợp, nếu công ty và người lao động thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc thì phải tuân thủ pháp luật lao động, trong đó: (Điều 25, 26, 27 Bộ luật lao động 2019)

** Thời gian thử việc:

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

 • Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
 • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
 • Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

**Lương thử việc:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

**Kết thúc thời gian thử việc

 • Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Chấm dứt hợp đồng thử việc trước hạn có phải bồi thường không?

Tại Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

 1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

 1. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Như vậy, nếu bạn ký hợp đồng thử việc thồi hạn 2 tháng mà sau 1 tuần bạn muốn kết thúc hợp đồng thử việc này trước thời hạn thì bạn không phải bồi thường cho công ty.

Có được nhận lương khi chấm dứt hợp đồng thử việc trước hạn không?

Tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương thử việc như sau:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Tại Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trả lương như sau:

 1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.
 2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.
 3. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Như vậy, khi bạn kết thúc hợp đồng thử việc thì công ty có nghĩa vụ thanh toán đủ tiền lương số ngày làm việc, tiền thưởng năng suất làm việc cho bạn theo thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng.

Chấm dứt hợp đồng thử việc
Chấm dứt hợp đồng thử việc

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn có vi phạm pháp luật không?

Thời gian thử việc là khoảng thời gian quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc xem xét người lao động làm được việc hay không, nếu công việc không phù hợp với người lao động thì họ cũng có thể chấm dứt hợp đồng lao động bất kì lúc nào mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động.

Theo quy định tại Điều 25 Bộ luật Lao động 2019, Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

– Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

– Thời gian thử việc không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Thời gian thử việc không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

– Thời gian thử việc không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Cùng với đó tại Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc kết thúc thời gian thử việc: “Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường”

Theo quy định này, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thử việc kể cả trường hợp chưa làm hết thời gian thử việc. Khi chấm dứt hợp đồng thử việc bạn hoàn toàn không cần báo trước và không phải bồi thường.

Quy định về kết thúc thời gian thử việc như thế nào?

Căn cứ Điều 27 Bộ luật này quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Mời bạn xem thêm:

Khuyến nghị:

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan, Luật sư Bình Dương với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP. 

Thông tin liên hệ

Luật Bình Dương sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Chấm dứt hợp đồng thử việc” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là dịch vụ làm Ghi chú ly hôn, soạn thảo Mẫu biên bản nghiệm thu. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng thử việc chấm dứt trong trường hợp nào?

Hợp đồng thử việc chấm dứt trong ba trường hợp sau:
– Khi kết thúc thời gian thử việc, người lao động thực hiện đạt yêu cầu và cùng người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động mới
– Khi kết thúc thời gian thử việc, người lao động không đạt yêu cầu thử việc
– Khi người lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc.

Ký hợp đồng chính thức luôn mà không ký hợp đồng thử việc liệu có được không?

Tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, có quy định về thử việc như sau:
Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.
Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.
Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.
Luật lao động hiện hành có quy định như trên về thử việc. Và chưa có quy định nào bắt buộc nào phải ký hợp đồng thử việc với người lao động. Mà đây là do thỏa thuận giữa công ty với người lao động. Nên nếu công ty xác định người lao động đó đủ đủ điều kiện và tin tưởng để ký kết hợp đồng chính thức luôn thì vẫn được bạn nhé!

Mức lương thử việc được pháp luật quy định như thế nào?

Theo Điều 26 Bộ luật Lao động năm 2019 hiện hành quy định về tiền lương thử việc, cụ thể như sau: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên tự thỏa thuận, nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Khoản tiền này sẽ không nhỏ đối với các trường hợp thử việc với thời gian dài.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời