Dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán tại Bình Dương

Để hạn chế thiệt hại và rủi ro, các bên khi mua bán hàng hóa có giá trị cao hoặc mua hàng hóa với số lượng lớn thường cam kết các thỏa thuận bằng hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, không ít người gặp khó khăn và vướng mắc khi soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa hiện nay. Nhiều độc giả băn khoăn không biết theo quy định, Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2023 là mẫu nào? Hợp đồng mua bán hàng hóa cần có những nội dung cơ bản nào? Sử dụng Dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán tại Bình Dương ở đâu uy tín? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật thương mại 2005
 • Bộ luật dân sự 2015

Khái niệm hợp đồng mua bán

Hợp đồng mua bán là thoả thuận giữa bên mua và bên bán về việc giao dịch lúa gạo tại một địa điểm nhất định trong một khoảng thời gian nhất định do hai bên thoả thuận.

Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa phổ biến

 • Mẫu hợp đồng mua bán thực phẩm, hoa quả

Mẫu hợp đồng mua bán thực phẩm, hoa quả là hợp đồng mua bán loại hàng quá có yêu cầu vê vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện bảo quản và phương thức vận chuyển đặc biệt. Do đó nội dung hợp đồng cần làm rõ các điều khoản về giao nhận hàng hóa, chất lượng hàng hóa và rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

 • Mẫu hợp đồng mua bán quần áo

Mẫu hợp đồng mua bán quần áo là hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản thường dùng do đặc điểm của mặt hàng này thường không ghi nhận chi tiết về chất lượng vải (chất lượng hàng hóa), không ghi nhận chi tiết về điều kiện bảo quản, vận chuyển. Hợp đồng mua bán quần áo chỉ quan trọng thỏa thuận về thời điểm giao hàng và nhãn mác hàng hóa.

 • Mẫu hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị

Mẫu hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị là mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa thường có thỏa thuận thêm các điều kiện lắp đặt, vận hành, nghiệm thu. Yếu tố chất lượng là tiêu chí hàng đầu các bên hướng tới.

 • Mẫu hợp đồng mua bán thiết bị y tế

Mẫu hợp đồng mua bán thiết bị y tế là mẫu hợp đồng mua bán loại hàng hóa có tiêu chuẩn chất lượng cụ thể (CO, CQ) đôi khi hàng hóa còn được quản lý cụ thể qua số máy, số thiết bị.

 • Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu, phế thải

Mua bán hàng hóa có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, dễ cháy nổ,… hay còn gọi là hàng hóa có nguy cơ cao có nhiều điều khoản phải ghi nhận trong hợp đồng. Cụ thể:

 1. Năng lực pháp luật dân sự của các bên được xác định theo chức năng kinh doanh của các bên có bao gồm loại hàng hóa mua bán không?
 2. Trách nhiệm của các bên trong việc bảo quản, vận chuyển, phòng chống cháy nổ và phòng chống sự cố môi trường.
 3. Nội dung hợp đồng không được vi phạm các điều cấp của pháp luật về mua bán hàng hóa có nguy cơ cao.

Hợp đồng mua bán hàng hóa cần có những nội dung cơ bản nào?

 1. Chủ thể giao kết hợp đồng: Hợp đồng cần chi tiết thông tin để xác định chủ thể của hợp đồng, vài trò trong hợp đồng mua bán
 2. Đối với hợp đồng có tham gia của bên bản lãnh, bên thứ 3 thì cần xác định rõ thông tin và vai trò của các bên này trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 3. Giá mua bán: Giá mua bán được phép tự do thỏa thuận, ngoại trừ thỏa thuận mức giá quá cao gấp 10, 20 lần giá bán hàng hóa thông thường thì căn cứ giá cao, hay thấp không là yếu tố cho thấy sự cưỡng ép, ép buộc trong kinh doanh để làm căn cứ hủy bỏ hợp đồng, tuyên bố hợp đồng vô hiệu.
 4. Phương thức và thời gian thanh toán: Các bên cần ghi rõ phương thức thanh toán (chuyển khoản hay tiền mặt) và thời gian thanh toán cụ thể với số tiền thanh toán của từng đợt. Để đảm bảo an toàn, các bên có thể mở LC hoặc sử dụng các biện pháp bảo lãnh tại ngân hàng cho việc thanh toán.
 5. Thời điểm giao nhận: Đối với bên mua, cần quy định rõ những điều kiện kèm theo và thời điểm cụ thể trong tiến trình mua bán để bên bán thực hiện nghĩa vụ trong việc chuyển giao hàng theo quy định của hợp đồng.
 6. Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên: Các bên cần chi tiết hóa các nghĩa vụ trong giai đoạn trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng cũng như thời điểm chấm dứt cụ thể.
 7. Điều khoản ràng buộc trách nhiệm: Các bên có thể dự trù các tình huống đối phương có thể vận dụng để không thực hiện hợp đồng mà soạn thảo những điều khoản thích hợp, như trách nhiệm của bên mua khi không thanh toán, hoặc trách nhiệm của bên bán khi không chuyển giao hàng hóa của hợp đồng.
 8. Thời hạn thực hiện hợp đồng: Trong hợp đồng cần quy định rõ thời điểm bắt đầu có hiệu lực và chấm dứt, hoặc những căn cứ phát sinh dẫn đến hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
 9. Điều khoản giải quyết tranh chấp: Tranh chấp có thể được đưa ra Tòa án có thẩm quyền hoặc Trọng tài thương mại để giải quyết.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2023

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán là sự thỏa thuận của các bên theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Để hợp đồng mua bán ký kết có hiệu lực pháp lý, các bên cần lưu ý đảm bảo ba điều kiện sau:

+ Điều kiện về năng lực dân sự của chủ thể giao kết hợp đồng

Chủ thể tham gia mua bán hàng hóa, tài sản, máy móc thiết bị phải có đủ năng lực hành vi dân sự khi giao kết.

+ Điều kiện về nội dung hợp đồng mua bán không trái quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục, hàng hóa mua bán không thuộc trường hợp pháp luật cấm kinh doanh.

+ Việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa phải dựa trên sự tự nguyện, bình đằng không bị ép buộc, lừa dối.

Đối với thỏa thuận mua bán hàng hóa pháp luật không quy định về hình thức hợp đồng mua bán phải lập thành văn bản, và có công chứng, chứng thực do đó điều kiện về hình thức hợp đồng chỉ đóng vai trò nhỏ khi xem xét hiệu lực pháp lý của hợp đồng đã ký kết.

Mẫu hợp đồng mua bán
Mẫu hợp đồng mua bán

Trách nhiệm giao hàng theo hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định như thế nào?

 • Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ

1. Trường hợp vật được giao không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

a) Nhận và yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu bồi thường thiệt hại và hoãn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được giao đồng bộ;

b) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2. Trường hợp bên mua đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do giao không đồng bộ thì được trả lãi đối với số tiền đã trả theo lãi suất thỏa thuận giữa các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015 và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do giao vật không đồng bộ, kể từ thời điểm phải thực hiện hợp đồng cho đến khi vật được giao đồng bộ.

 • Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại

Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

1. Nhận và thanh toán theo giá do các bên thoả thuận;

2. Yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại;

3. Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

Trường hợp tài sản gồm nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với thỏa thuận đối với một hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến loại tài sản đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 • Bảo đảm chất lượng vật mua bán

1. Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay cho bên bán khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác, giảm giá và bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

3. Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong trường hợp sau đây:

a) Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua;

b) Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ;

c) Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.

 • Nghĩa vụ cung cấp thông tin và hướng dẫn cách sử dụng

Bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin cần thiết về tài sản mua bán và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó; nếu bên bán không thực hiện nghĩa vụ này thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán phải thực hiện trong một thời hạn hợp lý; nếu bên bán vẫn không thực hiện làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quy định về trách nhiệm bảo hành trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Bảo hành là biện pháp bảo đảm chất lượng đối với một số hàng hóa nhất định khi mua bán, thông thường quy định về hình thức, thời gian và cách thức bảo hành được ghi nhận trọng các văn bản pháp luật chuyên ngành điều chỉnh loại hàng hóa, còn về quy định pháp luật dân sự thì hiện Bộ luật dân sự quy định các nội dung về bảo hành hàng hóa như sau:

+ Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay cho bên bán khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác, giảm giá và bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

+ Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

+ Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong trường hợp sau đây:

– Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua;

– Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ;

– Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.

Dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán tại Bình Dương

Trên thực tế, Hợp đồng mua bán hàng hóa  là một loại hợp đồng rất đa dạng và tương đối phức tạp. Việc soạn thảo một hợp đồng mua bán chính xác thì phải đòi hỏi người soạn có kiến thức sâu về pháp luật, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán khi soạn thảo và thực thi hợp đồng. Đa phần các doanh nghiệp thường chọn tải những mẫu hợp đồng qua mạng để thực hiện ký kết hợp đồng của mình. Tuy nhiên, rủi ro xuất hiện tranh chấp là rất lớn vì không phải mẫu hợp đồng nào trên mạng cũng phù hợp với loại hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh.

Luật Bình Dương xin cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất và chuẩn nhất cũng như tư vấn soạn thảo để phù hợp với nhu cầu và đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bên tham gia. 

Việc lựa chọn một văn phòng luật sư trong tổng số rất rất nhiều văn phòng luật sư buộc bạn phải tự tìm ra cho mình lý do tại sao lại lựa chọn văn phòng đó. Với Luật Bình Dương, đến với chúng tôi thì quý khách hàng sẽ được những lợi ích như sau: 

 • Cam kết bảo mật mọi thông tin, giữ kín thông tin khách hàng, nội dung hợp đồng
 • Tránh những rủi ro pháp lý phát sinh trong quá trình soạn thảo hợp đồng do không nắm rõ các quy định pháp luật, dẫn đến trường hợp có thể bị  khởi kiện
 • Kinh nghiệm xử lý các vụ kiện vụ việc tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân sự là yếu tố quan trọng giúp cho mỗi luật sư phát hiện được những hạn chế  pháp lý trong những điều khoản trong hợp đồng
 • Tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý đảm bảo đúng thời hạn theo thỏa thuận hợp đồng dịch vụ

Với kinh nghiệm lâu năm về soạn thảo các loại hợp đồng dân sự, thương mại, doanh nghiệp,… Luật Bình Dương xin cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa nhanh chóng, chuẩn xác với giá thành hợp lý.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là những vấn đề liên quan đến vấn đề “Mẫu hợp đồng mua bán”. Luật Bình Dương tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến dịch vụ giải quyết Tranh chấp thừa kế nhà. Nếu quý khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật Bình Dương thông qua số hotline 0833.102.102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

Hình thức của phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định ra sao?

Hình thức của phụ lục hợp đồng phù hợp với hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa chính bao gồm:
Hợp đồng chính được lập thành văn bản thì phụ lục hợp đồng cũng phải được lập thành văn bản.
Hợp đồng chính được công chứng thì phụ lục hợp đồng cũng phải công chứng.

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa có cần thỏa thuận giá mua hàng không?

Như đã nói hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa thường không chi tiết về hàng hóa mua bán, nên các bên nếu có thể tùy ý thỏa thuận các nội dung mua bán.
Ví dụ: Hai công ty thỏa thuận ký hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa ghi nhận đơn giá chi tiết và không điều chỉnh theo từng năm. Sau đó các đợt mua hàng thì chốt số lượng theo đơn đặt hàng hoặc phụ lục hợp đồng.

Chế tài áp dụng khi mua hàng không trả tiền là gì?

Bên chậm trả tiền mua hàng đúng quy định sẽ phải: Thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận; Chịu lãi suất chậm trả tiền theo quy định; Bồi thường thiệt hại nếu có. Trường hợp trong thỏa thuận có ghi nhận việc phạt hợp đồng thì mức phạt hợp đồng của hành vi chậm trả tiền là không quá 8% tổng số tiền chậm thanh toán.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời