Hồ sơ gia hạn nộp thuế bao gồm những gì theo quy định năm 2022

Trên thực tế, vì lý do khách quan hoặc chủ quan mà nhiều trường hợp không có khả năng để nộp thuế đúng hạn. Khi đó, nếu thuộc các trường hợp được gia hạn nộp thuế, người nộp thuế cần phải tiến hành các thủ tục cần thiết để được gia hạn thời gian nộp thuế vào lần sau. Vậy theo quy định, Hồ sơ gia hạn nộp thuế gồm những giấy tờ gì? Trường hợp nào được gia hạn nộp thuế? Nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế thông qua những hình thức nào? Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế hiện nay được quy định như thế nào? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 32/2022/NĐ-CP
  • Quyết định 1710/QĐ-BTC

Thế nào là gia hạn nộp thuế?

Gia hạn nộp thuế là: Việc kéo dài thêm một khoảng thời gian được xác định là thời gian mà người nộp thuế sẽ phải tiến hành nghĩa vụ nộp thuế cho các cơ quan thuế và khi hết thời gian đã được gia hạn người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trường hợp nào được gia hạn nộp thuế?

 Các trường hợp được pháp luật quy định mà người nộp thuế được quyền gia hạn nghĩa vụ nộp thuế theo khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm:

Thứ nhất. Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng như trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Đây là trường hợp mà người nộp thuế bị thiệt hại về tài sản do những tác động bên ngoài đem đến khiến cho người có nghĩa vụ nộp thuế bị hao hụt, chưa có hoặc không có số tiền để nộp thuế ở thời điểm hiện tại vào ngân sách nhà nước, nên có yêu cầu nhờ đến các cơ quan thuế giúp đỡ kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.

Ví dụ, các trường hợp này là tình trang người nông dân bị bão, lũ, sâu bệnh phá hoại nông sản khiến cho việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn và bị hao hụt về giá trị của sản phẩm hay gần gũi nhất hiện nay là tình trạng tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19 khiến cho nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và phá sản không thể thu được lợi nhuận hoặc các trường hợp bị mắc bệnh cần chữa trị với một số tiền lớn,….Ngoài ra còn một số trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

 Đây là trường hợp một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm và cung ứng dịch vụ phải tiến hành dời trụ sở, cửa hàng, nhà xưởng sản xuất của doanh nghiệp đến một địa điểm khác theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước với một số lý do như Chính phủ đang hướng đến thực hiện một dự án, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nào đó như xây dựng án sân bay, bến cảng, trung tâm chính trị, thể thao, du lịch,…mà các cơ sở của các doanh nghiệp này lại nằm trên bản kế hoạch của chính phủ làm cho việc thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn;

Chính vì vậy, Chính phủ nói riêng và nhà nước nói chung yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân phải di dời các cơ sở kinh doanh đến một nơi khác; việc này sẽ khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp bị dừng lại và không thể thu được lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định hoặc các doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí nhằm phục vụ cho việc xây dựng, mở rộng các cơ sở kinh doanh mới vì thế mà khi tiến hành nộp thuế cho các cơ quan thuế sẽ gặp nhiều khó khăn mà chủ yếu là liên quan đến tài chính. Với lý do đó người nộp thuế sẽ có đề nghị với cơ quan thuế có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian nộp thuế của người nộp thuế để giúp đỡ các cá nhân, doanh nghiệp có thể ổn định kinh doanh, sản xuất, cung ứng dịch vụ tại cơ sở mới.

Tuy nhiên tùy vào mức độ thiệt hại và tình trạng thực tế của người có nghĩa vụ nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế được liệt kê ở phía trên sẽ được gia hạn kéo dài thời gian nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp.

Hồ sơ gia hạn nộp thuế
Hồ sơ gia hạn nộp thuế

Hồ sơ gia hạn nộp thuế gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ vào Mục 1 Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 1710/QĐ-BTC năm 2022 quy định về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế như sau:

  • Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
  • Những tài liệu về các trường hợp gia hạn nộp thuế do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo điểm a khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 hoặc trường hợp bất khả kháng theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hoặc trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo điểm b khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế 2019.
  • Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 32/2022/NĐ-CP
  • Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Theo đó, để thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế thì người nộp thuế cần chuẩn bị văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế. Ngoài ra, người nộp thuế phải căn cứ vào mình thuộc trường hợp gia hạn nộp thuế nào để chuẩn bị thêm các tài liệu kèm theo được quy định như trên.

Nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế thông qua những hình thức nào?

Căn cứ vào Mục 1 Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 1710/QĐ-BTC năm 2022 quy định về cách thực thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế như sau:

  • Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;
  • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
  • Hoặc gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế thông qua 03 hình thức là nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử.

Thủ tục gia hạn nộp thuế năm 2022

Căn cứ vào Mục 1 Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 1710/QĐ-BTC năm 2022 quy định về trình tự thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế như sau:

Bước 1: Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP: Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (sau đây gọi là Giấy đề nghị gia hạn) lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử, gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chỉnh) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn củng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022

Theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỷ được gia hạn củng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giay de nghị gia hạn thời hạn nộp thuc tieu thụ đặc biệt không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi qua đường bưu chính công chức thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định. Đối với trường hợp gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định 32/2022/NĐ-CP và Nghị định 34/2022/NĐ-CP thì cơ quan thuế không phải trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP: Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

Như vậy, để thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế thì người nộp thuế phải thuộc diện được gia hạn nộp thuế. Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được gia hạn nộp thuế. Sau khi cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế thì giải quyết hồ sơ và trả kết quả nếu như hồ sơ gia hạn nộp thuế được gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua bưu điện.

Trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế thông qua giai dịch điện tử thì thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra và chấp nhận hồ sơ thông qua hệ thống xử lý điện tử.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn của Luật Bình Dương về “Hồ sơ gia hạn nộp thuế”. Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới tờ khai trích lục giấy khai sinh, trích lục hộ tịch, xin đổi tên trong giấy khai sinh, Đổi tên căn cước công dân, xác nhận tình trạng hôn nhân với người nước ngoài… thì hãy liên hệ ngay tới Luật Bình Dương để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ đến Luật Bình Dương theo hotline:  0833.102.102 để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian được gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế là bao lâu?

Thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; 60 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế.

Đối tượng nào được gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế?

Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Người nộp thuế có bị phạt chậm nộp tiền thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế không?

Theo khoản 3 điều 62 Luật quản lý thuế thì người có nghĩa vụ nộp thuế sẽ không bị phạt và không phải nộp các khoản tiền do bị chậm nộp tính trên số nợ thuế khi trong khoảng thời gian được gia hạn kéo dài nghĩa vụ nộp thuế cho các cơ quan thuế. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời