Hợp thửa đất liền kề cần làm thủ tục gì?

Bên cạnh nhu cầu tách thửa thì người sử dụng đất còn có nhu cầu hợp thửa để phù hợp với mục đích sử dụng. Hợp thửa đất là trường hợp gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sử hữu lại thành một quyền sử dụng đất chung cho các thửa đất. Theo đó khi hợp hai thửa đất thành một thửa thì thửa đất hình thành sau khi hợp phải được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Vậy theo quy định hiện hành, Hợp thửa đất liền kề cần làm thủ tục gì? Quy trình hợp thửa đất liền kề tại Bình Dương mất bao lâu? Lệ phí hợp thửa đất liền kề tại Bình Dương là bao nhiêu? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai năm 2013

Điều kiện hợp thửa đất liền kề tại Bình Dương

Hợp thửa là đăng ký một quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất mới được tạo thành từ các thửa đất liền kề cùng chủ ban đầu. Khi hợp hai thửa đất thành một thửa thì thửa đất hình thành sau khi hợp phải được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Mà muốn phần diện tích thửa đất hình thành sau khi hợp thửa được giới hạn bằng ranh giới xác định thì các thửa đất muốn hợp thửa phải liền kề nhau.

Tiết a Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính: “Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, người sử dụng đất được quyền hợp thửa đất khi có nhu cầu, tuy nhiên, để có thể hợp thửa phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

– Hai thửa đất phải liền kề: điều này có nghĩa là hai thửa đất đó phải có vị trí nằm tiếp giáp, liền kề với nhau, chung ranh giới với nhau thì mới có thể thực hiện hợp thửa được.

– Hai thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng: nếu hai thửa đất ban đầu không có cùng mục đích sử dụng thì người sử dụng đất sẽ phải tiến hành thủ tục thay đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất để chúng có cùng một mục đích sử dụng.

– Diện tích sau khi hợp thửa không được vượt quá hạn mức sử dụng đất theo quy định pháp luật:

Hạn mức sử dụng đất là diện tích tối đa cho người sử dụng đất được hưởng các quyền lợi hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định. Ngoài hạn mức đó thì người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng các chế độ miễn giảm theo quy định.

Hạn mức được giao, thuê đất còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng của loại đất đó, hoặc tùy vào từng vùng địa phương mà hạn mức đất được giao/ thuê cũng khác nhau. Nên cần phải xem xét tại từng địa phương thì mới đưa ra được hạn mức hợp thửa.

– Hai thửa đất phải có cùng một người sử dụng đất: Hai thửa đất được hợp thửa phải thuộc quyền sử dụng của một người sử dụng đất thì mới có thể được hợp thửa.

Quy trình hợp thửa đất liền kề tại Bình Dương

hửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Mục đích sử dụng đất trên toàn diện tích thửa đất phải giống nhau. Như vậy, thửa đất hình thành từ việc hợp thửa cũng phải có mục đích sử dụng đất giống nhau trên toàn diện tích thửa đất. Quy trình hợp thửa đất liền kề tại Bình Dương như sau:

Đầu tiên, cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy trình sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

Người có nhu cầu hợp thửa cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

–  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. Cụ thể là Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3:

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 4: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi các thửa đất liền kề có chung mục đích sử dụng đất thì người có nhu cầu hợp thửa chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ bao gồm

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm thực hiện:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 4: Trả kết quả

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. (Điểm a Khoản 5 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Như vậy, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu hợp thửa khi 02 thửa đất liền kề không cùng mục đích sử dụng thì phải thực hiện chuyển mục đích đích sử dụng đất để 02 thửa đất về chung mục đích sử dụng, sau đó mới tiến hành yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hợp thửa được.

Hợp thửa đất liền kề
Hợp thửa đất liền kề

Quy trình hợp thửa đất liền kề tại Bình Dương mất bao lâu?

Vì nhiều lí do khác mà người sử dụng đất có thể thực hiện hợp thửa đất các mảnh đất của mình. Tuy nhiên có thể nhiều người sử dụng đất chưa nắm được quy trình, thủ tục thực hiện hợp thửa đất thửa đất liền kề. Việc hợp thửa đất phải được thực hiện theo hồ sơ, trình tự, thủ tục mà phát luật quy định. Thủ tục hợp thửa đất chỉ áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Thủ tục này sẽ mất một khoảng thời gian nhất định:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin hợp thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu là hộ gia đình, cá nhân;

b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (gọi chung là cơ quan Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

c) Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính

Ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp.

d) Đối với trường hợp hợp thửa hoặc mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách; làm trích lục bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo; cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất.

Lệ phí hợp thửa đất liền kề tại Bình Dương

Có thể hiểu hợp thửa đất là việc gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề nhau của một chủ sở hữu thành một mảnh đất có quyền sử dụng đất chung.Kết quả của thủ tục hợp thửa là môt quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất “mới” được hợp thành từ các thửa đất liền kề ban đầu. Các nghĩa vụ về tài chính khi hợp thửa đất và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hợp thửa đất phải thực hiện gồm:

– Lệ phí địa chính: Mức phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tùy vào điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi địa phương.

– Lệ phí thực hiện thủ tục hợp thửa đất: Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi địa phương mà tỉnh quy định mức thu.

Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu muốn cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần nộp thêm Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Luật sư Bình Dương sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Hợp thửa đất liền kề cần làm thủ tục gì?” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là hợp thức hóa lãnh sự. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Nộp hồ sơ hợp thửa đất liền kề ở đâu?

– Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.
– Địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.
– Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Sau khi hợp thửa các thửa đất nông nghiệp người sử dụng đất có được cấp sổ đỏ mới hay không?

Căn cứ Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;
Như vậy, trường hợp người sử dụng đất hợp các thửa đất nông nghiệp với nhau thành một thửa đất duy nhất thì sẽ được cấp sổ đỏ đối với thửa đất mới đó.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles