Mẫu điều chuyển nhân sự nội bộ năm 2023

Vấn đề về điều chuyển lao động là một trong những vấn đề phổ biến ở các đơn vị sử dụng lao động. Đó là trường hợp mà người lao động đang làm một công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng vì nhiều lý do mà phải chuyển sang vị trí hoặc công việc khác. Khi điều chuyển lao động thì doanh nghiệp cần phải lập văn bản điều chuyển nhân sự theo quy định. Vậy theo quy định hiện hành, Mẫu điều chuyển nhân sự nội bộ hiện nay là mẫu nào? Có mấy hình thức điều chuyển nhân sự nội bộ hiện nay? Quy trình điều chuyển nhân sự nội bộ được thực hiện như thế nào? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Lao động năm 2019

Thế nào là điều chuyển nhân sự?

Điều chuyển nhân sự được hiểu là việc công ty chuyển người lao động sang làm công việc khác so với vị trí công việc mà công ty đã ký kết hợp đồng lao động với người lao động đó. Theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Lao động năm 2019 thì việc điều chuyển nhân sự còn được gọi là Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Theo đó, người sử dụng lao động được thực hiện việc điều chuyển nhân sự khi:

– Gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa cũng như khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, những sự cố khác 

– Do nhu cầu sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi.

Khi gặp trường hợp trên thì người sử dụng lao động có quyền điều chuyển người lao động thực hiện một công việc khác của doanh nghiệp so với nội dung công việc đã thoả thuận trong hợp đồng lao động nhưng thời gian điều chuyển không quá 60 ngày làm việc cộng dần trong một năm. Trong trường hợp quá 60 ngày làm việc như đã quy định thì việc điều chuyển người lao động được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Các hình thức điều chuyển nhân sự nội bộ hiện nay

Điều chuyển tạm thời

Việc điều chuyển nhân sự tạm thời được thực hiện khi doanh nghiệp xảy ra trường hợp bất khả kháng hoặc thay đổi nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì không cần phải có sự đồng ý của người lao động. Việc điều chuyển nhân sự tạm thời phải bảo đảm những nguyên tắc sau:

  • Về thời gian điều chuyển: không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm dương lịch;
  • Về thời gian báo trước: báo trước tối thiểu 03 ngày làm việc với người lao động được điều chuyển;
  • Về mức lương: được hưởng mức lương tối thiểu bằng 85% mức tiền lương so với công việc cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Điều chuyển chính thức

iệc điều chuyển chính thức này được hiểu là việc điều chuyển chính thức người lao động sang một công việc khác, không làm công việc cũ nữa và phải có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động được điều chuyển. Việc điều chuyển trong trường hợp này phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

  • Về thời gian điều chuyển: điều chuyển chính thức, toàn thời gian làm việc và được ký hợp đồng lao động mới;
  • Về thời gian báo trước cho nhân sự: nhân sự được điều chuyển sang làm công việc khác phải bảo đảm được báo trước tối thiểu 07 ngày làm việc;
  • Về mức lương: được hưởng mức lương tối thiểu bằng 85% mức tiền lương so với công việc cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Mẫu điều chuyển nhân sự nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

……., ngày……. tháng……..năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nhân sự

– Căn cứ vào quyết định số …… /KH, ngày…… tháng….. năm…… của……. về việc thành lập cơ quan đơn vị….. ;

– Căn cứ vào quyết định số …… /KH, ngày…… tháng….. năm….. của…… về việc tiếp nhận và điều động…… về công tác tại cơ quan đơn vị…….;

– Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;

– Xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ.  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay  điều chỉnh  Ông (Bà) …..thuộc (ban)….thuộc cơ quan (đơn vị)….. kể từ ngày…….tháng…..năm… đến nhận công tác phòng (ban)…..thuộc cơ quan (đơn vị)….. kể từ ngày…….tháng….năm….

Điều 2. Lí do điều chỉnh người lao động: ….

Điều 3. Ông ……được hưởng lương và các khoản phụ cấp…..kể  từ ngày…….tháng…….năm…….

Điều 4. Các ông/bà chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính – kế toán, tổ chức cán bộ và ông….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký tên đóng dấu)

Tải về Mẫu điều chuyển nhân sự nội bộ

Bạn có thể tham khảo và tải về Mẫu điều chuyển nhân sự nội bộ tại đây:

Hướng dẫn soạn thảo mẫu điều chuyển nhân sự nội bộ

– Phía trên góc bên trái của mẫu đơn điều chuyển nhân sự sẽ ghi tên đơn vị và số quyết định;

– Quốc hiệu tiêu ngữ là nội dung không thể thiếu trong đơn;

– Trong nội dung cần ghi rõ chức danh của người điều chuyển và tên cơ quan;

+ Trong điều 1 nêu rõ tên, chức vụ người ddowcj ddieuf chuyển và bộ phận, vị trí hiện tại mà người đó làm việc. Ghi rõ địa điểm người lao động sẽ nhận công tác sau khi điều chuyển. Điều 1 cũng ghi tên cơ quan và tên địa phương cũng như ngày người lao động bắt đầu làm việc tại bộ phận mới;

+ Điều 2 công ty sẽ quy định về lương và phương thức thanh toán tiền lương cho người lao động. Trong điều này ghi rõ tên cơ quan mới sẽ trả lương cho người lao động theo mức được quy định;

+ Điều 3 sẽ quy định những đối tượng, bộ phận thi hành quyết định.

– Liệt kê rõ địa điểm nhận quyết định;

– Chữ ký của giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền ký thay.

Mẫu điều chuyển nhân sự nội bộ
Mẫu điều chuyển nhân sự nội bộ

Quy trình điều chuyển nhân sự nội bộ được thực hiện như thế nào?

Quy trình điều chuyển nhân sự nội bộ phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục mà pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, việc điều chuyển nhân sự nội bộ cần thực hiện theo 04 bước cụ thể sau:

Bước 1: Người quản lý doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp) khi điều chuyển nhân sự phải tổ chức phiên họp cùng 02 trưởng bộ phận nơi mà nhân sự đang làm việc và bộ phận mà nhân sự chuẩn bị được điều chuyển để cùng các bộ phận khác có liên quan.

Việc họp cùng với những trưởng bộ phận/trưởng phòng để thông báo cho các trưởng bộ phận biết về kế hoạch điều chuyển nhân sự của doanh nghiệp và để các bên đưa ra ý kiến về việc điều chuyển này xem đã hợp lý hay chưa. Sau cuộc họp sẽ đưa ra quyết định về việc điều chuyển nhân sự nội bộ.

Bước 2: Doanh nghiệp ra quyết định và thông báo đến người lao động được điều chuyển. Đối với việc điều chuyển nhân sự tạm thời thì phải thông báo trước với người lao động được điều chuyển tối thiểu 03 ngày làm việc và đối với nhân sự được điều chuyển chính thức thì phải đảm bảo thời gian báo trước tối thiểu 07 ngày làm việc. Đối với nhân sự được điều chuyển chính thức thì cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động và thời gian để người lao động được điều chuyển trong trường hợp này là 07 ngày.

Bước 03: Phòng hành chính – nhân sự của doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về quyết định điều chuyển đến phòng ban có liên quan. Bộ phận/ phòng có nhân sự chuyển đi có trách nhiệm tiến hành bàn giao và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng đối với những công việc mà nhân sự đó đang giải quyết.

Bước 4: Bộ phận/ phòng ban tiếp nhận nhân sự được điều chuyển đến và doanh nghiệp có trách nhiệm ký hợp đồng lao động mới với người lao động được điều chuyển chính thức.

Theo đó, công ty/ doanh nghiệp cần áp dụng và thực hiện theo trình tự 04 bước đến để thực hiện điều chuyển nhân sự nội bộ đúng và hợp pháp.

Mời bạn xem thêm:

Khuyến nghị

Với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn”, Luật sư Bình Dương sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý tới quý khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thông tin liên hệ

Luật sư Bình Dương sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Mẫu điều chuyển nhân sự nội bộ” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là dịch vụ Công nhận bản án ly hôn nước ngoài. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian điều chuyển nhân sự tạm thời là bao lâu?

Điều chuyển tạm thời là hình thức điều chuyển không cần sự đồng ý của người bị điều chuyển nhưng không được cộng dồn quá 60 ngày trong 1 năm dương lịch.

Quy định về mức lương điều chỉnh nhân sự chính thức như thế nào?

Điều chuyển chính thức là hình thức điều chuyển nhân sự đến một công việc khác cố định, cần có sự đồng ý của người bị điều chuyển. Nhân sự phải được thông báo trước 7 ngày làm việc, được ký hợp đồng lao động mới và được hưởng lương bằng tối thiểu 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. 

Trách nhiệm của doanh nghiệp khi điều chuyển người lao động là gì?

Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc.
Nội dung thông báo phải bao gồm :
– Thời hạn làm tạm thời của người lao động;
– Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời