Mẫu đơn xin trích lục thửa đất tại Bình Dương

Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Do đó, trích lục thửa đất bản đồ địa chính là việc lấy ra một phần hoặc toàn bộ thông tin hoặc sao y bản chính của thửa đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có. Vậy Mẫu đơn xin trích lục thửa đất tại Bình Dương là mẫu nào? Trường hợp nào cần phải xin trích lục thửa đất tại Bình Dương? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai 2013

Trường hợp nào cần phải xin trích lục thửa đất tại Bình Dương?

Theo Từ điển Tiếng Việt, trích lục là sự rút ra từng phần và sao lại thông tin. Như vậy, trích lục hồ sơ đất đai chính có thể hiểu là việc lấy ra một phần hoặc toàn bộ thông tin hoặc sao y bản chính của một hay nhiều thửa đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có. Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường hợp cần phải xin trích lục thửa đất tại Bình Dương gồm:

  • Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo chính thửa đất do người sử dụng nộp (nếu có).

Cơ sở pháp ý: Điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014

  • Cấp lại Giấy chứng nhận

Để được cấp lại Giấy chứng nhận mới khi bị mất Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ phải trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính.

  • Xin giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng phải gửi hồ sơ bao gồm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định đề nghị giao đất, cho thuê đất đến Cảng vụ hàng không

  • Giải quyết tranh chấp

Khi cần giải quyết tranh chấp đất đai thì người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp cần phải chuẩn bị hồ sơ giải quyết trong đó cần phải có trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp, hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương

Cơ sở pháp lý: điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 3 Điều 89 Nghị định 43/2014.

  • Xin giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất

Trong hồ sơ xin được giao đất, cho thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất cần nộp hồ sơ có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc đo chính thửa đất.

  • Là thành phần trong hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì có các loại hồ sơ như hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất, hồ sơ trình ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Mẫu đơn xin trích lục thửa đất tại Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

…………, ngày…tháng…năm

ĐƠN XIN SAO LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân phường…….

Căn cứ Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

Tên tôi là: ……

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD số : ……  Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú : ……

Chỗ ở hiện nay: ……..

Điện thoại liên hệ: …

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Tôi và gia đình sinh sống cư trú ổn định trên thửa đất số ….. diện tích ……m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……. do UBND ….. cấp theo Quyết định số ……./UB ngày …./…/….. Đến năm ……, bố tôi là ông … mất, không để lại di chúc, thửa đất trên là một phần tài sản thừa kế mà ông để lại. Do đó, hiện nay, gia đình tôi mong muốn được thực hiện các thủ tục để chia di sản thừa kế theo quy định.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin sao lục hồ sơ địa chính với thửa đất nêu trên để gia đình chúng tôi thực hiện các quyền thừa kế của mình theo quy định pháp luật.

Kính mong quý cơ quan  xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu đơn xin trích lục thửa đất tại Bình Dương

Khi Nhà nước thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất,… thì trích lục thửa đất là một giấy tờ rất quan trọng.  Mẫu đơn xin sao lục hồ sơ địa chính là văn bản của cá nhân, người sử dụng đất/ đại diện hộ gia đình sử dụng đất gửi đến cơ quan quản lý địa phương xin sao lục hồ sơ địa chính làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Bạn có thể Tải về mẫu đơn xin trích lục thửa đất tại Bình Dương tại đây:

Thủ tục xin trích lục thửa đất tại Bình Dương

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng đất khi có nhu cầu được phép đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp những giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất của mình. Theo đó, đối với trường hợp của bạn nếu muốn được làm rõ về diện tích sử dụng đất của mình thông qua bản đồ địa chính thì bạn có thể làm đơn xin trích lục bản đồ địa chính gửi lên Ủy ban nhân dân xã, phường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng tài nguyên môi trường quận huyện nơi có đất đất để được cung cấp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014 quy định cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai gồm:

– Tại Trung ương: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Tại địa phương: Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ yêu cầu cấp trích lục thửa đất bao gồm:

– Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai;

– Hợp đồng/văn bản yêu cầu về trích lục thửa đất;

– Giấy tờ về sử dụng đất và các giấy tờ liên quan (bản sao);

– Giấy tờ chứng minh nhân thân.

Trình tự, thủ tục thực hiện yêu cầu cấp trích lục thửa đất như sau:

Mẫu đơn xin trích lục thửa đất
Mẫu đơn xin trích lục thửa đất

Bước 1: Nộp hồ sơ xin trích lục thửa đất

– Với cá nhân: Nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai;

– Với tổ chức: Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục, trích đo thửa đất, khu đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính những hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi, cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Bước 3: Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả

Thời hạn thực hiện: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không quá 07 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Người có yêu cầu được nhận kết quả trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Khuyến nghị

Với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn”, Luật sư Bình Dương sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý, tới quý khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Mẫu đơn xin trích lục thửa đất”  Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý như Tranh chấp thừa kế nhà cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833.102.102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải quyết trích lục hồ sơ đất là bao lâu?

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.
Người yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính cần lưu ý, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối không cấp trích lục bản đồ nếu việc yêu cầu rơi vào một trong những trường hợp sau: 
+ Yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu
+ Trên phiếu yêu cầu không ghi rõ  thông tin của người yêu cầu
+ Mục đích sử dụng trích lục bản đồ địa chính không phù hợp với quy định của pháp luật.

Trích lục hồ sơ địa chính bao gồm những thông tin gì?

Theo Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính thì trích lục hồ sơ địa chính chứa những thông tin về thửa đất, gồm:
– Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh);
– Diện tích thửa đất;
– Mục đích sử dụng đất;
– Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú;
– Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;
– Bản vẽ thửa đất gồm: Sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles