Mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán năm 2023

Phụ lục gia hạn hợp đồng là văn bản kèm theo hợp đồng quy định về vấn đề kéo dài hoặc gia hạn thêm thời gian thực hiện hợp đồng cho các bên. Khi sắp hết hạn hợp đồng mà hai bên chủ thể hợp đồng vẫn chưa đủ khả năng để thanh toán mà vẫn muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có thể ký thêm phụ lục để gia hạn hiệu lực của hợp đồng đó. Vậy Mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán hiện nay là mẫu nào? Quy định về phụ lục gia hạn thời gian thanh toán trong hợp đồng ra sao? Có được quy định số ngày nợ cho khách hàng hay không? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự 2015

Phụ lục gia hạn hợp đồng là gì?

Trong Bộ luật Dân sự 2015 không có quy định về khái niệm của phụ lục gia hạn hợp đồng mà chỉ quy định về phụ lục hợp đồng.

Để hiểu rõ hơn về phụ lục gia hạn hợp đồng bạn đọc có thể tham khảo khái niệm dưới đây:

Phụ lục gia hạn hợp đồng là văn bản kèm theo hợp đồng quy định về vấn đề kéo dài hoặc gia hạn thêm thời gian thực hiện cho hợp đồng gốc dựa trên sự thỏa thuận của 2 bên ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng.

Hợp đồng hết hạn có phải gia hạn hay không?

Trước hết, hợp đồng, theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015, là văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự trong quá trình tham gia giao dịch.

Khi một hợp đồng hết hạn, theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 422 Bộ luật dân sự năm 2015 thì đây là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng, cụ thể là chấm dứt hợp đồng theo sự thỏa thuận giữa các bên. Bởi lẽ, cũng như hợp đồng, những nội dung trong hợp đồng là kết quả của sự thỏa thuận, sự thống nhất ý chí giữa các bên. Vì vậy, khi thời hạn của hợp đồng được đưa vào trong nội dung hợp đồng thì đó sẽ làm căn cứ chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Có thể thấy, về mặt nguyên tắc, khi hợp đồng đã hết hạn thì hợp đồng này sẽ không còn giá trị để tiếp tục thực hiện, điều đó đồng nghĩa, không thể thực hiện việc gia hạn hợp đồng khi hợp đồng đã hết hạn. Bởi việc gia hạn hợp đồng là để nhằm mục đích để kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng, do vậy việc gia hạn hợp đồng chỉ được thực hiện khi hợp đồng còn thời hạn hoặc gần hết hạn. Khi hợp đồng đã hết hạn, nếu các bên muốn tiếp tục hợp đồng thì chỉ có thể giao kết hợp đồng mới.

Như vậy, trên các cơ sở trên có thể khẳng định, không thể gia hạn hợp đồng khi hợp đồng đã hết hạn. Còn trường hợp hợp đồng gần hết hạn, hoặc đang còn thời hạn, thì việc có muốn gia hạn hợp đồng hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí nguyện vọng của các bên. Bởi trong quy định chung về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015, cũng như các văn bản pháp luật chuyên ngành khác như “Bộ luật lao động năm 2019”, Luật thương mại năm 2005…. không có quy định nào bắt buộc phải thực hiện gia hạn hợp đồng khi hợp đồng gần hết hạn.

Quy định về mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán trong hợp đồng như thế nào?

Chủ thể phụ lục gia hạn hợp đồng

Về chủ thể của phụ lục gia hạn hợp đồng, bản chất của phụ lục gia hạn hợp đồng là văn bản kèm theo bổ sung cho hợp đồng gốc nên chủ thể của hợp đồng gốc sẽ đồng thời là chủ thể của phụ lục gia hạn hợp đồng.

Chủ thể của phụ lục gia hạn hợp đồng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân có đầy đủ năng lực chủ thể đã tham gia ký kết hợp đồng gốc trước đó.

Nội dung phụ lục gia hạn hợp đồng

Hiệu lực và nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng gốc và sự thỏa thuận của hai bên tham gia ký kết nên khi xác lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng ban đầu.

Vậy nội dung của phụ lục gia hạn sẽ quy định về những điều khoản nhằm kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng thêm một thời hạn theo sự thỏa thuận của các bên.

Ngoài ra, phụ lục có thể quy định thêm một số vấn đề khác.nhưng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực.

Nếu các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Hình thức phụ lục gia hạn hợp đồng

Vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng nên hình thức của phụ lục hợp đồng sẽ phụ thuộc vào hình thức của hợp đồng gốc.

Ví dụ hình thức của hợp đồng gốc là được lập thành văn bản và có công chứng thì phụ lục của hợp đồng đó cũng phải được lập thành văn bản và có công chứng.

Mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số….…………./PLHĐ
 

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên….…………………………………………………………….

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại ………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………………………………………………….

Đại diên: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………..……….

Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………

Số tài khoản:……………….……………………………………………………………….

Mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán
Mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán


BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………………………………………….

Đại diên: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………..……….

Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………

Số tài khoản:……………….……………………………………………………………….


Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..…………………..………………

2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

3. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

5. Điều khoản chung :

5.1   Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2 PLHĐ được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….
5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số………………và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN AGIÁM ĐỐCĐẠI  DIỆN BÊN BGIÁM ĐỐC 

Tải về Mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán

Bạn có thể tham khảo và Tải về Mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán tại đây:

Cách soạn thảo mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán

Khi viết phụ lục gia hạn hợp đồng, các bên lưu ý điền đầy đủ thông tin của mình theo giấy tờ, số hợp đồng sẽ ghi theo hợp đồng gốc mà các bên đang cần làm phụ lục.

Vì phụ lục hợp đồng là phần tài liệu kèm theo hợp đồng dân sự để quy định chi tiết hoặc bổ sung, sửa đổi điều khoản cho hợp đồng, nên trong phần nội dung hợp đồng các bên phải ghi đầy đủ các thông tin mà các bên muốn bổ sung thêm cho hợp đồng.

Đặc biệt, để gia hạn thêm thời gian của hợp đồng thì phải ghi rõ là gia hạn thêm thời hạn của hợp đồng từ thời điểm nào đến thời điểm nào.

Có được quy định số ngày nợ cho khách hàng hay không?

Căn cứ Điều 55 Luật Thương mại 2005 quy định về hợp đồng thương mại có nêu:

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:

  • Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá;
  • Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật này.”

Như vậy, khi tiến hành các hoạt động thương mại, các bên có quyền thỏa thuận về thời hạn thanh toán, số ngày nợ là do hai bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận khác thì áp dụng như Điều 55 trên. Cho nên thực tế ” Thời gian nợ” mà bạn trình bài trên là thời hạn thanh toán theo pháp luật quy định.

Cho nên thời hạn thanh toán ở đây pháp luật cho các bên tư do thỏa thuận mà không gặp bất kỳ một khó khăn nào, miễn sao thời hạn thanh toán không trái với quy định của pháp luật là được.

Mời bạn xem thêm:

Khuyến nghị

Với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn”, Luật sư Bình Dương sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý tới quý khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thông tin liên hệ

Luật sư Bình Dương sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Mẫu phụ lục gia hạn thời gian thanh toán” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là dịch vụ Thủ tục báo mất sổ đỏ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán hay không?

Căn cứ Điều 51 Luật Thương mại 2005, bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì hoàn toàn có quyền tạm ngừng việc thanh tóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Địa điểm thanh toán được xác định như thế nào?

Căn cứ Điều 54 Luật Thương mại 2005 quy định về địa điểm thanh toán như sau:
Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thể thì bên mua phải thanh toán cho bên bán tại một trong các địa điểm sau đây:
– Địa điểm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng, nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán;
– Địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ, nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.

Hình thức phụ lục gia hạn hợp đồng được quy định ra sao?

Vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng nên hình thức của phụ lục hợp đồng sẽ phụ thuộc vào hình thức của hợp đồng gốc.
Ví dụ hình thức của hợp đồng gốc là được lập thành văn bản và có công chứng thì phụ lục của hợp đồng đó cũng phải được lập thành văn bản và có công chứng.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời