Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác năm 2022

Bảo hiểm xã hội là khoản thu nhập dự phòng cho người lao động trong trường hợp ốm đau, tai nạn lao động, thai sản,… Tuy nhiên trong một số trường hợp, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, người lao động khi đang nhận chế độ bảo hiểm tại tỉnh này phải chuyển sang tỉnh khác để sinh sống. Khi đó, người này phải làm thủ tục chuyển nơi nhận bảo hiểm xã hội sang tỉnh khác. Vậy theo quy định, Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác được thực hiện như thế nào? Quy định về việc chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác ra sao? Có được làm thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác online được không? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết “Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác năm 2022” sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Khái niệm bảo hiểm xã hội

Giải thích từ ngữ “Bảo hiểm xã hội” được quy định tại Khoản 1 điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Như vậy, có thể thấy Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh hữu ích đối với người tham gia, do Nhà nước tổ chức và được bảo đảm thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý. Trên cơ sở đóng vào quỹ Bảo hiểm xã hội, người tham gia sẽ được bù đắp một phần thu nhập khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập chính do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động.

Quy định về việc chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác như thế nào?

Quy định về việc chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác có nội dung cụ thể như sau:

“Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do“.

Như vậy, ta nhận thấy, theo quy định trên khi người đang hưởng lương hưu chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng thì sẽ được chuyển lương hưu đến nơi cư trú mới. Và để được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì họ phải có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn sẽ phải có trách nhiệm giải quyết. Trong trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và trong văn bản đó sẽ phải nêu rõ lý do không giải quyết đơn yêu cầu.

Việc ban hành quy định nêu trên là hoàn toàn hợp lý và đã góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động. Khi các chủ thể đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước để đảm bảo cho sự thuận tiện của chính mình nếu có nguyện vọng thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác năm 2022

Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác
Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác

Thành phần hồ sơ

Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Quyết định 166/2019/QĐ-BHXH có quy định như sau:

“Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1.2.7. Đối với di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng: Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.”

Như vậy, theo quy định pháp luật thì các chủ thể là người yêu cầu chuyển sổ bảo hiểm xã hội sang tỉnh khác để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ làm một bộ hồ sơ gồm Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB) để thực hiện chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể người lao động làm các mẫu hồ sơ tương ứng theo mẫu.

Trình tự thủ tục

Theo quy định của pháp luật thì người đề nghị chuyển sổ bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác thực hiện thủ tục chuyển sổ bảo hiểm xã hội theo 3 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Các chủ thể là người có yêu cầu sẽ nộp đơn đề nghị tới cơ quan bảo hiểm xã hội huyện hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Nộp đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho bảo hiểm xã hội huyện hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo đúng quy định pháp luật.

– Các chủ thể là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho bảo hiểm xã hội huyện hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

– Các chủ thể là người đang chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đang quản lý hồ sơ chờ.

– Đối với trường hợp giao dịch điện tử thì người lao động sẽ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN. Trong trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: Thủ tục tại các đơn vị cụ thể:

– Thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi chuyển đi:

+ Đối với các chủ thể là người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ở địa bàn khác khi giải quyết xong chế độ thì thực hiện ngay việc chuyển hưởng đến địa bàn khác.

+ Đối với các chủ thể người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: Tiếp nhận hồ sơ từ người hưởng, lập Thông báo theo mẫu số 23-HSB trả người hưởng.

– Thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi chuyển đến:

+ Đối với chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: Khi nhận được Thông báo chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, cập nhật ngay vào danh sách chi trả và tổ chức chi trả cho người hưởng tại địa điểm nơi người hưởng đăng ký; đồng thời cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo đến người hưởng về thời gian, địa điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

+ Đối với di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: Khi nhận được hồ sơ di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thông báo cho người chờ hưởng chế độ biết về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Bước 3: Nhận lương hưu trợ cấp tại nơi mới sau khi thực hiện chuyển sổ bảo hiểm xã hội:

– Đối với các chủ thể là người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, chế độ tử tuất một lần tại nơi cư trú do bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện khác, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Công an nhân dân giải quyết: Đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và thẻ bảo hiểm y tế (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (Mẫu số 23-HSB);

– Đối với các chủ thể là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thẻ bảo hiểm y tế (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (Mẫu số 23-HSB)

– Đối với các chủ thể là người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: nhận thông báo về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 15B-HSB).

Có được làm thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác online được không?

Cách 1: Thay đổi nơi nhận lương hưu bằng VssID

Để thực hiện theo cách này, bạn bắt buộc phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID.

Bước 2: Chọn Dịch vụ công.

Bước 3: Chọn dịch vụ Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Bước 4: Điền thông tin về địa chỉ cư trú mới và ấn Gửi.

Cách 2: Chuyển nơi nhận lương hưu tại Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tương tự như cách 1, cách 2 cũng yêu cầu phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. Nếu đã có tài khoản, bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index.

Bước 2: Chọn Kê khai hồ sơ.

Bước 3: Chọn thủ tục “Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng”.

Bước 4: Điền thông tin về nơi cư trú mới.

Bước 5: Nhập mã kiểm tra và ấn Xác nhận.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn của Luật Bình Dương về “Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác”. Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới tờ khai trích lục giấy khai sinh, trích lục hộ tịch, soạn mẫu hợp đồng lao động xin đổi tên trong giấy khai sinh, đổi tên căn cước công dân, tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản… thì hãy liên hệ ngay tới Luật Bình Dương để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ đến Luật Bình Dương theo hotline:  0833.102.102 để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện để được bảo hiểm xã hội từ tỉnh này sang tỉnh khác là gì?

Để được làm thủ tục chuyển sổ bảo hiểm xã hội sang tỉnh khác hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác cần lưu ý các yêu cầu và điều kiện thực hiện như sau:
– Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có yêu cầu chuyển sổ bảo hiểm xã hội và nơi hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;
– Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có yêu cầu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đến nơi cư trú tại địa bàn khác.

Thời gian giải quyết đối với việc chuyển bảo hiểm xã hội sang tỉnh khác là bao lâu?

– Giải quyết chuyển đi: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn đề nghị di chuyển.
– Thông báo khi chuyển đến: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đến.

Người lao động nhận trợ cấp tại nơi đăng ký chuyển sổ bảo hiểm xã hội mới bằng hình thức nào?

Người lao động nhận trợ cấp tại nơi đăng ký chuyển sổ bảo hiểm xã hội mới bằng một trong các hình thức sau đây:
– Người lao động nhận trợ cấp tại nơi đăng ký chuyển sổ bảo hiểm xã hội mới trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
– Người lao động nhận trợ cấp tại nơi đăng ký chuyển sổ bảo hiểm xã hội mới thông qua tài khoản ngân hàng của của người lao động.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời