Thủ tục chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác

Chế độ hưu trí là khoản lương hưu dành cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp người lao động đang được hưởng lương hưu thì có nhu cầu muốn chuyển sang tỉnh khác để sinh sống. Vậy khi đó, người lao động có được chuyển nơi hưởng lương hưu sang tỉnh khác có được không. Nếu được thì thủ tục chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác thực hiện như thế nào? Điều kiện để được chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác là gì? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết “Thủ tục chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác” sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Có được chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác không?

Mỗi người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội đều được cấp 1 sổ bảo hiểm xã hội để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Sổ bảo hiểm xã hội  là căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Căn cứ theo Điều 115, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về việc chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội như sau:

“Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo quy định trên khi người hưởng lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội  có yêu cầu chuyển sổ BHXH thì làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết nơi đang hưởng lương hưu (Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện). Khi tiếp nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn 5 ngày cơ quan BHXH phải thực hiện giải quyết hồ sơ.

Thủ tục chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác
Thủ tục chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác

Điều kiện để được chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác là gì?

Để được làm thủ tục chuyển sổ bảo hiểm xã hội sang tỉnh khác hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác cần lưu ý các yêu cầu và điều kiện thực hiện như sau:

 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có yêu cầu chuyển sổ bảo hiểm xã hội và nơi hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;
 • Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có yêu cầu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đến nơi cư trú tại địa bàn khác.

Hồ sơ làm thủ tục chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 115 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người đang hưởng lương hưu hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước mà có nguyện vọng được hưởng ở nơi cư trú mới thì làm đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Theo đó, người đang hưởng lương hưu chỉ cần chuẩn bị hồ sơ gồm Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019.

Điền đầy đủ các nội dung trong Đơn đề nghị gồm:

– Tên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả lương hưu.

– Họ và tên, ngày sinh, giới tính.

– Mã số bảo hiểm xã hội .

– Số CMND/CCCD/ Số Hộ chiếu.

– Số điện thoại di động.

– Địa chỉ liên hệ.

– Ghi rõ thời điểm chuyển nơi hưởng (hồ sơ chờ hưởng) lương hưu.

– Địa chỉ nhận lương hưu nơi cư trú mới.

Thủ tục chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác thực hiện như thế nào?

Người đề nghị chuyển sổ bảo hiểm xã hội  hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội  khác thực hiện thủ tục chuyển sổ bảo hiểm xã hội  theo 3 bước sau:

Bước 1: Nộp đơn đề nghị

Nộp đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho bảo hiểm xã hội  huyện hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng

 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho bảo hiểm xã hội huyện hoặc bảo hiểm xã hội  tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
 • Người đang chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  hàng tháng cho bảo hiểm xã hội  tỉnh/huyện nơi đang quản lý hồ sơ chờ.
 • Trường hợp giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội  Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan bảo hiểm xã hội  qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: Thủ tục tại các đơn vị  

Tại cơ quan bảo hiểm xã hội  tỉnh/huyện nơi chuyển đi:

 • Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH ở địa bàn khác khi giải quyết xong chế độ thì thực hiện ngay việc chuyển hưởng đến địa bàn khác.
 • Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Tiếp nhận hồ sơ từ người hưởng, lập Thông báo theo mẫu số 23-HSB trả người hưởng.

Tại cơ quan bảo hiểm xã hội  tỉnh/huyện nơi chuyển đến:

 • Đối với chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  hàng tháng: Khi nhận được Thông báo chuyển hưởng, cập nhật ngay vào danh sách chi trả và tổ chức chi trả cho người hưởng tại địa điểm nơi người hưởng đăng ký; đồng thời cơ quan BHXH thông báo đến người hưởng về thời gian, địa điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
 • Đối với di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: Khi nhận được hồ sơ di chuyển hưởng, Thông báo cho người chờ hưởng chế độ biết về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  hàng tháng.

Bước 3: Nhận lương hưu trợ cấp tại nơi mới sau khi thực hiện chuyển sổ bảo hiểm xã hội 

 • Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần tại nơi cư trú do BHXH tỉnh/huyện khác, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH CAND giải quyết: Đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và thẻ BHYT (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (Mẫu số 23-HSB);
 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  hàng tháng, thẻ BHYT (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (Mẫu số 23-HSB)
 • Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: nhận thông báo về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 15B-HSB).

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn của Luật Bình Dương về “Thủ tục chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác”. Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới tờ khai trích lục giấy khai sinh, trích lục hộ tịch, xin đổi tên trong giấy khai sinh, đổi tên căn cước công dân, soạn mẫu hợp đồng lao động, xác nhận tình trạng hôn nhân với người nước ngoài, hoặc vấn đề khác như Đồng phạm tội buôn lậu xử lý như thế nào… thì hãy liên hệ ngay tới Luật Bình Dương để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ đến Luật Bình Dương theo hotline:  0833.102.102 để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Câu hỏi thường gặp

Người lao động gửi bưu điện nộp hồ sơ chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác được không?

Người hưởng nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
– Qua giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính công ích.
– Qua dịch vụ bưu chính công ích;
– Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Có được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng không?

Người lao động nhận trợ cấp tại nơi đăng ký chuyển sổ bảo hiểm xã hội mới bằng một trong các hình thức sau:
Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
Thông qua tài khoản ngân hàng của của người lao động.

Thời hạn giải quyết thủ tục chuyển lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác là bao lâu?

Theo quy định trên khi người hưởng lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội có yêu cầu chuyển sổ bảo hiểm xã hội thì làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết nơi đang hưởng lương hưu (Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện). Khi tiếp nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn 5 ngày cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện giải quyết hồ sơ.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời