Mẫu chuyển sinh hoạt Đảng viên tại Bình Dương

Đảng viên là đội ngũ cán bộ thuộc hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài các công việc thường trực, Đảng viên có nghĩa vụ tham gia vào các buổi sinh hoạt đảng theo định kỳ. Nhiều cán bộ vì lý do nào đó mà muốn làm đơn xin chuyển nơi sinh hoạt Đảng viên sang địa phương khác. Khi đó, nhiều người thắc mắc không biết theo quy định hiện hành, Mẫu chuyển sinh hoạt Đảng viên được soạn thảo như thế nào? Tải về Mẫu chuyển sinh hoạt Đảng viên tại Bình Dương tại đâu?

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng viên tại Bình Dương thực hiện như thế nào? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Mẫu chuyển sinh hoạt Đảng viên tại Bình Dương

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:      – Chi ủy chi bộ ……………………………………

                       – Đảng ủy ……………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:  …………………….. Tại: …………………………………….……

Quê quán: ……………………………………………………………….………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc hiện nay: …………………………………………………………….

Mẫu chuyển sinh hoạt đảng viên
Mẫu chuyển sinh hoạt đảng viên

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: ……………………………

Số điện thoại liên lạc: …………….……… Email:  ……………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………. chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ ………………………….. thuộc Đảng bộ ……………

Lý do: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…

Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

                                                                       Người làm đơn

                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ ngày tháng năm vào Đảng bao gồm cả khi chưa chính thức và chính thức;

(2) Ghi rõ tên Đảng ủy, chi bộ cũ và Đảng ủy, chi bộ mới nơi sắp chuyển đến.

(3) Ghi rõ lý do chuyển sinh hoạt Đảng và căn cứ của lý do đó:

– Chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Lúc này phải kèm theo quyết định nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc …

– Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm. Lúc này, phải kèm theo công văn cử đi học, chuyển công tác …

Tải về mẫu chuyển sinh hoạt Đảng viên tại Bình Dương

Chị L là viên chức tại một cơ sở giáo dục đào tạo tại địa phương N. Chị L mới vào Đảng được 2 năm. Sắp tới, chị L phải chuyển công tác sang địa phương khác nên muốn làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng viên chính thức. Sau đây, chúng tôi xin cung cấp đến quý độc giả biểu mẫu chuyển sinh hoạt Đảng viên tại đây:

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng viên tại Bình Dương

Ông B là công chức tại một tòa án cấp tỉnh. Ông B gia nhập vào hàng ngũ của Đảng từ năm 2013. Nay ông B muốn chuyển sinh hoạt đảng viên sang nơi khác. Ông B băn khoăn không biết căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng viên tại Bình Dương thực hiện như thế nào, mời quý bạn đọc cùng chúng tôi làm rõ qua nội dung sau đây nhé:

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng

– Hồ sơ, giấy chuyển sinh hoạt đảng chính thức căn cứ theo quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022, cụ thể:

Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (có 10 ô, nền hoa văn màu lá mạ in ký hiệu riêng của từng đảng bộ tỉnh và tương đương), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 10 ô”.

Hồ sơ kèm theo khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:

+ Phiếu đảng viên (khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi đảng bộ huyện và tương đương).

+ Thẻ đảng viên.

+ Hồ sơ đảng viên.

+ Bản tự kiểm điểm đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

– Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng chính thức từ chi bộ này đến chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở:

Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (có 5 ô, nền hoa văn màu nõn chuối), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 5 ô”.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

Theo Mục 6.3 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng về chuyển sinh hoạt Đảng như sau:

6.3. Chuyển sinh hoạt đảng.

6.3.1.Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

a) Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

b) Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương) thì cấp uỷ huyện (và tương đương) có đảng viên chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

c) Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

d) Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

đ) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Mời bạn xem thêm: Đăng ký kết hôn có cần cắt hộ khẩu không

Mẫu chuyển sinh hoạt đảng viên
Mẫu chuyển sinh hoạt đảng viên

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Theo Mục 6.3 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng về chuyển sinh hoạt Đảng như sau:

6.3.2.Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

a) Khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới. Trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định.

b) Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời có nhiệm vụ và quyền hạn:

– Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử.

– Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời thì đảng viên phải báo cáo với cấp uỷ đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

c) Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức; đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời.

Cấp uỷ viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời thì vẫn là cấp uỷ viên nơi sinh hoạt chính thức.

d) Nếu có từ 3 đảng viên chính thức trở lên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời để học theo lớp, theo khoá ở cơ sở đào tạo hoặc đến công tác biệt phái trong một đơn vị trực thuộc đơn vị cơ sở, thì đảng uỷ nơi tiếp nhận đảng viên ra quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời và chỉ định chi uỷ, bí thư, phó bí thư của chi bộ đó.

Nhiệm vụ của chi bộ sinh hoạt tạm thời là lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp uỷ cấp trên giao.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài nước.

6.3.3. Chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước.

Việc quản lý, chuyển sinh hoạt đảng, tổ chức sinh hoạt đảng cho đảng viên ở ngoài nước thực hiện theo quy định của Ban Bí thư và một số quy định sau đây:

a) Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước, khi hết thời hạn dự bị phải làm bản tự kiểm điểm về tư cách đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian sinh hoạt đơn lẻ; cấp uỷ trực tiếp quản lý đảng viên ở ngoài nước căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơi đi và kiểm điểm của đảng viên để xét công nhận đảng viên chính thức.

b) Đối với những địa bàn ở ngoài nước có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ 3 đảng viên chính thức để lập chi bộ thì có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị (gồm 3 đảng viên trở lên, kể cả đảng viên chính thức và dự bị), cấp uỷ cấp trên chỉ định bí thư chi bộ.

c) Chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ và nhiệm vụ của đảng viên ở ngoài nước thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu chuyển sinh hoạt đảng viên” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bình Dương luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan Đăng ký kết hôn có cần cắt hộ khẩu không, vui lòng liên hệ đến hotline. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Trách nhiệm giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức được quy định thế nào?

Trách nhiệm giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức như sau:
– Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương) thì cấp uỷ huyện (và tương đương) có đảng viên chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. 
– Đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

 Đảng viên thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong trường hợp nào?

Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, đảng viên thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong trường hợp:
– Được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới;
– Được nghỉ hưu;
– Nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên;
– Thay đổi nơi cư trú lâu dài.
Trường hợp thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles