Dịch vụ bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận sự ra đời của một đứa trẻ. Trên giấy khai sinh sẽ bao gồm các thông tin cơ bản về đứa con, trong đó có bao gồm cả thông tin về cha mẹ của đứa trẻ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người mẹ muốn bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh của con. Vậy xét dưới góc độ pháp luật, Có được bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh không? Làm thế nào để bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương? Sử dụng Dịch vụ bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương ở đâu uy tín? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Hộ tịch năm 2014

Khái niệm giấy khai sinh

Theo Khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014, Giấy khai sinh được hiểu như sau:

“Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.”

Theo quy định trên, giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cấp cho cá nhân khi đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh. Khi cá nhân được sinh ra sẽ được cha, mẹ hoặc người khác thực hiện thủ tục khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền. Việc này xác định một cá nhân được sinh ra với tên gọi do người đi khai sinh khai, ngày sinh của cá nhân sẽ được dựa trên các giấy tờ thể hiện việc sinh đẻ (giấy chứng sinh). Với chức năng là ghi nhận các thông tin cá nhân của người được khai sinh, giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng và được sử dụng phần lớn trong các thủ tục hành chính đồng thời gắn liền với mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời.

Có được bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh không?

Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

Theo quy định của Điều luật này thì không xác định trường hợp được cải chính hộ tịch khi muốn xóa tên cha khỏi giấy đăng ký khai sinh. Khi bạn không muốn tên chồng cũ trên giấy khai sinh của con thì chỉ có thể thực hiện thủ tục không công nhận quan hệ cha con. Nhưng để thực hiện thủ tục này bắt buộc trên thực tế con bạn phải không có quan hệ huyết thống với chồng cũ bạn. Nếu chồng bạn là cha ruột của bé thì không thể làm thủ tục xóa tên người cha trên giấy khai sinh của con. Vậy Sử dụng Dịch vụ bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương ở đâu uy tín?

Giấy khai sinh không có tên bố trong trường hợp nào?

Theo quy định tại điều 15 nghị định 123/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch thì trong trường hợp khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha mẹ thì:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

3. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

4. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.

Theo đó có thể thấy có rất nhiều trường hợp việc khai sinh cho con không có tên cha, có thể tóm lại đó là các trường hợp sau:

  • Không xác định được cả cha và mẹ đứa trẻ
  • Đứa trẻ chỉ xác định được mẹ và không xác định được cha

Việc thực hiện khai sinh cho đứa trẻ mà không xác định được cha có thể do mẹ đứa bé thực hiện (trường hợp xác định được mẹ) hoặc do địa phương, người tìm ra đứa trẻ bị bỏ rơi, người nhận nuôi thực hiện. Vậy Sử dụng Dịch vụ bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương ở đâu uy tín?

Dịch vụ bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương
Dịch vụ bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương

Làm thế nào để bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương?

Khoản 1 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: “1. Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).

Theo như thông tin mà anh cung cấp thì anh không muốn nhận đứa bé đó là con của mình, còn người bố thực sự của đứa bé lại muốn nhận con của mình. Hai bên không có tranh chấp về việc nhận con. Tuy nhiên, vấn đề của anh là không muốn xác nhận đứa bé là con của mình, theo đó, anh phải nộp đơn yêu cầu Tòa án xin xác nhận không phải là con mình. Anh làm hồ sơ nộp cho Tòa án nơi anh cư trú hoặc làm việc yêu cầu Tòa án xem xét để công nhận việc không nhận đứa bé là con của anh. Tòa án xem xét đơn, nếu có đủ căn cứ chứng minh anh không phải là cha đứa bé thì Tòa án ra quyết định công nhận việc không nhận con của anh.

Sau khi nhận được quyết định của Tòa án, anh nên đến Ủy ban nhân dân xã nơi anh cư trú để yêu cầu không nhận con, chấm dứt mối quan hệ cha con trên Giấy khai sinh của đứa bé, nếu đã đăng ký khai sinh và ghi vào Sổ hộ tịch. Hồ sơ yêu cầu không nhận con bao gồm:

– Bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân. Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

– Tờ khai không nhận cha con theo mẫu quy định;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha – con; trường hợp này anh phải đưa ra những giấy tờ chứng minh đứa bé không phải là con mình, trong đó có quyết định của Tòa án;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ, niêm yết việc anh không nhận con tại trụ sở Ủy ban nhân dân và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 12 ngày làm việc.

Nếu thấy việc anh không muốn nhận con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung vào Sổ hộ tịch, cùng anh, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký cấp cho mỗi bên 01 bản chính trích lục hộ tịch.

Dịch vụ bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương

Bạn muốn thực hiện bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh một cách nhanh chóng, có kết quả trong thời gian ngắn thì hãy sử dụng dịch vụ Dịch bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương. Lý do bạn nên đến với Luật Bình Dương bởi:

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ bot tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương của chúng tôi, Luật Bình Dương sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật Bình Dương có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Với giá cả hợp lý, chúng tôi mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Bình Dương sẽ bảo mật 100%.

Video Luật sư giải đáp về thủ tục bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương

Video Luật sư giải đáp về thủ tục bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương

Mời bạn xem thêm các bài viết sau:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết Luật Bình Dương tư vấn về Dịch vụ bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bình Dương. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Đội ngũ luật sư của Công ty Luật Bình Dương luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý như dịch vụ Đơn phương ly hôn nhanh. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý độc giả hãy liên hệ ngay tới hotline 0833.102.102 để được các chuyên gia pháp lý của Luật Bình Dương tư vấn trực tiếp.

Câu hỏi thường gặp

Cơ quan đăng ký hộ tịch nào có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con trong trường hợp không có tranh chấp?

Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp bao gồm:
– Sở Tư pháp nơi đăng ký thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con, công nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
– Cơ quan đại diện tại nước tiếp nhận công nhận và đăng ký việc người nước ngoài nhận công dân Việt Nam cư trú tại nước đó là cha, mẹ, con, nếu việc đăng ký không trái với pháp luật của nước tiếp nhận.

Khi bổ sung thêm tên cha vào giấy khai sinh đã được làm từ trước thì có cần thay đổi họ của con đang mang sang họ của người cha không?

Khi người cha có ý muốn được thêm tên của mình vào giấy khai sinh. Trong trường hợp này cần có đơn xin xác định quan hệ cha – con; sau đó cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ liên quan để gửi đến UBND cấp xã tiến hành xác nhận giấy tờ để tiến hành thủ tục thêm tên vào giấy khai sinh. Việc thêm tên cha vào giấy khai sinh không nhất thiết phải thay đổi họ mà con đang mang; trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Làm lại giấy khai sinh trong trường hợp nào?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có quy định về việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh mà khi mất tùy vào trường hợp, người bị mất, làm hỏng Giấy khai sinh có thể xin cấp lại bản sao trích lục hộ tịch hoặc đăng ký lại khai sinh.
Nếu bạn rơi vào trường hợp đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 và Sổ hộ tịch và bản chính Giấy khai sinh đều bị mất hoặc không còn lưu trữ thông tin thì bạn có thể làm thủ tục đăng ký lại khai sinh.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời