Dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương

Đất ao là phần diện tích đất nằm trong khuôn viên thửa đất đang có nhà ở của hộ gia đình. Đất ao có thể được hình thành tự nhiên hoặc do người dân cải tạo, xây dựng nên. Hiện nay, nhiều người dân mong muốn được chuyển đất ao sang đất sổ đỏ để làm tăng giá trị thửa đất nhưng vẫn chưa nắm rõ trình tự thủ tục thực. Vậy theo quy định, trình tự Thủ tục chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương thực hiện như thế nào? Lệ phí làm thủ tục chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương ‘là bao nhiêu? Sử dụng Dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương ở đâu uy tín? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013

Đất ao là loại đất gì?

Đất ao hồ là những khu đất trũng sâu, có nước dùng để nuôi trồng thủy sản hoặc để làm cảnh. Những khu đất này được hình thành tự nhiên hoặc do con người tạo thành với sự hỗ trợ của máy móc.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 6, Điều 103, Luật Đất đai quy định như sau:

 • Đất ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở.
 • Phần diện tích đất ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định trên thì được xếp vào nhóm đất nông nghiệp.
 • Ngoài ra, nếu đất ao không cùng một thửa đất đang có nhà ở mà dùng để nuôi trồng thủy sản thì cũng được xếp vào nhóm đất nông nghiệp theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 10 Luật Đất đai.

Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ có quy định về phần diện tích đất sử dụng là đất gì. Chủ sở hữu của Giấy chứng nhận chỉ cần dựa vào thông tin đó để xác nhận đất ao là đất ở hay đất nuôi trồng thủy sản.

Điều kiện để chuyển đất ao sang đất sổ đỏ?

Người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ao lên đất thổ cư phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích;

– Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương do Ủy ban nhân dân huyện ban hành và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người sử dụng đất;

– Riêng đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ao lên đất ở để thực hiện dự án đầu tư thì phải đảm bảo các điều kiện khác quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Như vậy, để biết thửa đất ao có được chuyển sang đất ở hay không thì hộ gia đình, cá nhân có thể thực hiện theo 02 cách sau:

+ Cách 1. Làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Cách 2. Hỏi công chức địa chính cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện về việc thửa đất ao có được chuyển sang đất ở hay không trước khi làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thủ tục chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương

Căn cứ theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Nếu hồ sơ đủ, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Thẩm tra hồ sơ;
 • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Thông báo và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nộp tiền;
 • Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4: Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu.

Dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương
Dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương

Lệ phí làm thủ tục chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương

Chuyển đất ao sang đất thổ cư mất các loại phí sau:

Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất được chia thành 2 trường hợp sau:

Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, số tiền sử dụng đất phải nộp được tính bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp, áp dụng với 2 trường hợp sau:

 • Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở
 • Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở

Nếu thuộc trường hợp trên thì số tiền sử dụng đất phải nộp được tính như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = 50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở

Số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở được quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 5, Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

“b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Công thức tính toán trong trường hợp này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

Lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất thổ cư sẽ do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Mà mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ với nhà, đất là 0,5% theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP).

Vậy lệ phí trước bạ phải nộp được tính bằng công thức sau:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Diện tích x Giá 1 m2 tại Bảng giá đất

Phí thẩm định hồ sơ

Căn cứ Điểm i, Khoản 1, Điều 5, Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 5. Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí

Căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

1. Đối với các khoản phí

i) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp”.

Như vậy, mức phí thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ao sang đất thổ cư sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ áp dụng với trường hợp cấp mới. Mỗi địa phương sẽ có quy định riêng về mức lệ phí này nhưng mức thu tối đa chỉ 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

Như vậy, để chuyển đất ao sang đất thổ cư, người sử dụng đất phải làm đơn xin chuyển mục đích và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Việc chuyển đổi sẽ mất lệ phí, cơ quan thuế sẽ thông báo khoản thu này để người dân thực hiện nghĩa vụ của mình.

Dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chuyển đất ao sang đất sổ đỏ, hãy sử dụng Dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ của Luật Bình Dương. Luật Bình Dương chuyên tư vấn, soạn thảo hợp đồng và tiến hành các thủ tục liên quan đến chuyển đất ao sang đất sổ đỏ. Lý do nên chọn Dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ của Luật Bình Dương như sau:

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ, Luật Bình Dương sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật Bình Dương có tính cạnh tranh cao, tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Bình Dương sẽ bảo mật 100%.

Với tiêu chí làm việc nhanh chóng – hiệu quả – tiết kiệm, những dịch vụ sổ đỏ nói chung và dịch vụ làm sổ đỏ nhanh nói riêng mà chúng tôi cung cấp đến khách hàng luôn đảm bảo lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Để được tư vấn, hướng dẫn và báo giá cụ thể đối với trường hợp chuyển đất ao sang đất sổ đỏ, quý khách hàng vui lòng liên hệ số với chúng tôi để được hỗ trợ.

Khuyến nghị

Luật sư X tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp Dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương, đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Luật Bình Dương sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Dịch vụ chuyển đất ao sang đất sổ đỏ tại Bình Dương” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là dịch vụ cấp mã số thuế cá nhân Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Tự ý chuyển đổi đất ao sang đất ở có bị phạt không?

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tùy theo diện tích vi phạm; Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (theo quy định tại Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính Phủ).

Những trường hợp nào chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép?

Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:
– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác;
– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
– Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
– Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Đất ao có được xây nhà không?

Theo quy định của Luật đất đai 2013, đất phải được sử dụng đúng với mục đích quy định của từng loại đất. Muốn được phép xây nhà, công trình thì phải đảm bảo điều kiện:
Được công nhận là đất ở.
Việc xây dựng không vướng mắc với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.
Vì vậy trước khi xây nhà bạn cần kiểm tra mục đích sử dụng đất của phần đất ao được ghi trên giấy chứng nhận sử dụng đất. Nếu không được phép xây dựng cần thực hiện chuyển đổi mục đích trước khi tiến hành xây dựng trên đất.

Đánh giá post

Related Articles

Trả lời