Dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương uy tín

Trước khi mua bán những loại tài sản có giá trị lớn như nhà đất, người dân thông thường sẽ cân nhắc rất kỹ mọi khía cạnh trước khi mua. Trong quá trình xem xét có nên mua hay không, người mua có thể đặt cọc với người bán một khoản tiền để đảm bảo cam kết việc thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên. Nhiều độc giả thắc mắc không biết theo quy định, Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất có bắt buộc phải công chứng không? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương được quy định như thế nào? Sử dụng Dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương ở đâu uy tín? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai năm 2013
  • Bộ luật Dân sự 2015 

Hiểu thế nào là đặt cọc?

Khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.”

Như vậy, đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Biện pháp đặt cọc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, phổ biến nhất là khi chuyển nhượng nhà đất.

Có bắt buộc phải đặt cọc trước khi mua bán nhà đất tại Bình Dương không?

Mặc dù đặt cọc là một biện để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhưng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không có điều khoản nào bắt buộc các bên phải đặt cọc.

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, mua bán

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính

Bước 3: Đăng ký biến động (đăng ký sang tên).

Trên thực tế bước 2 và bước 3 thực hiện cùng thời điểm nếu bên nhận chuyển nhượng, bên mua thỏa thuận nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho bên chuyển nhượng, bên bán.

Theo đó, đặt cọc là bước đầu tiên (nếu có) trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhằm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng (trên thực tế quan niệm đặt cọc làm tin để không chuyển nhượng, bán cho người khác). Vậy Sử dụng Dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Đà Nẵng ở đâu uy tín?

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên trong đặt cọc như sau:

Bên đặt cọc có quyền và nghĩa vụ:

+ Yêu cầu bên nhận đặt cọc, bên nhận ngừng việc khai thác, sử dụng hoặc xác lập giao dịch dân sự đối với tài sản đặt cọc; thực hiện việc bảo quản, giữ gìn để tài sản đặt cọc không bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

Dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương
Dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương

+ Trao đổi, thay thế tài sản đặt cọc hoặc đưa tài sản đặt cọc tham gia giao dịch dân sự khác trong trường hợp được bên nhận đặt cọc đồng ý;

+ Thanh toán cho bên nhận đặt cọc chi phí hợp lý để bảo quản, giữ gìn tài sản đặt cọc. Chi phí hợp lý quy định tại điểm này là khoản chi thực tế cần thiết, hợp pháp tại thời điểm chi mà trong điều kiện bình thường bên nhận đặt cọc phải thanh toán để đảm bảo tài sản đặt cọc không bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng;

+ Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu tài sản hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật để bên nhận đặt cọc được sở hữu tài sản đặt cọc quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

+ Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

Bên nhận đặt cọc có quyền và nghĩa vụ:

+ Yêu cầu bên đặt cọc chấm dứt việc trao đổi, thay thế hoặc xác lập giao dịch dân sự khác đối với tài sản đặt cọc khi chưa có sự đồng ý của bên nhận đặt cọc;

+ Sở hữu tài sản đặt cọc trong trường hợp bên đặt cọc vi phạm cam kết về giao kết, thực hiện hợp đồng;

+ Bảo quản, giữ gìn tài sản đặt cọc;

+ Không xác lập giao dịch dân sự, khai thác, sử dụng tài sản đặt cọc khi chưa có sự đồng ý của bên đặt cọc;

+ Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

Mức phạt cọc khi vi phạm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Khi bên nhận đặt cọc hoặc bên đặt cọc không giao kết hoặc thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận thì sẽ bị phạt cọc; mức phạt cọc được quy định rõ tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

“Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Theo đó, mức phạt cọc được quy định như sau:

– Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc (mất số tiền đặt cọc).

– Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trả lại tiền đặt cọc và bị phạt cọc một khoản tiền tương đương với số tiền đặt cọc).

Lưu ý: Các bên có thỏa thuận khác như không phạt cọc hoặc phạt cọc theo mức thấp hơn, cao hơn số tiền đặt cọc thì thực hiện theo thỏa thuận đó với điều kiện nội dung thỏa thuận không trái luật, đạo đức xã hội. Vậy Sử dụng Dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương ở đâu uy tín?

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất có bắt buộc phải công chứng?

Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Công chứng 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành không có điều khoản nào quy định hợp đồng đặt cọc bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực mà chỉ quy định công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tuy nhiên, để tránh tranh chấp hoặc các rủi ro khác thì các bên nên công chứng hoặc chứng thực. Trên thực tế nhiều trường hợp vì tin tưởng nên chỉ đưa tiền đặt cọc mà không có giấy tờ ghi nhận về việc giao nhận tiền đặt cọc dẫn tới tranh chấp.

Dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương

Hiện nay, việc trao đổi mua bán nhà diễn ra ngày càng phổ biến. Luật sư Bình Dương là đơn vị chuyên nghiệp giải quyết tất cả những nguyện vọng về tư vấn, soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua nhà tại mọi địa phương trên phạm vi toàn quốc. Tại đây bạn sẽ được giải quyết tất cả những thắc mắc liên quan đến việc soạn thảo hợp đồng đặt cọc nhanh chóng và chính xác nhất. Luật sư Bình Dương với đội ngũ Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan, chúng tôi cam kết sẽ đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Luật sư Bình Dương.

Khi sử dụng Dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương. Luật sư Bình Dương sẽ thực hiện:

  • Tư vấn về hồ sơ, thông tin, thủ tục, thời gian cần thiết nhất cho việc soạn thảo hợp đồng đặt cọc.
  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng những biểu mẫu phù hợp nhất, mới nhất.
  • Đại diện khách hàng tiến hành nộp hồ sơ, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí.
  • Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình thực hiện thủ tục.

Lý do khách hàng nên lựa chọn dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương

Lý do khách hàng nên lựa chọn dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất của Luật sư Bình Dương như sau:

Giúp khách hàng an toàn trong giao dịch 

Dịch vụ soạn thảo, xem xét, đánh giá và tư vấn hợp đồng của Luật sư Bình Dương sẽ giúp khách hàng có những giao dịch đạt mục đích và an toàn.

Tặng gói tư vấn miễn phí sau dịch vụ 

Luật sư Bình Dương luôn giành những ưu ái đặc biệt cho những khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi và sẽ có những ưu đãi nhất định đối với những khách hàng thân thiết.

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm 

Luật sư Bình Dương đã có rất nhiều năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và đã có rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc bởi sử tin tưởng và đồng hành của các quý khách hàng.

Thấu hiểu nhu cầu của từng phân khúc khách hàng khác nhau, Luật sư Bình Dương đã xây dựng các gói dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Tư vấn trực tuyến, bảo mật thông tin và thù lao chi phí rõ ràng

  • Với dịch vụ tư vấn khách hàng trực tuyến, chúng tôi luôn kịp thời tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề trong trường hợp quý khách hàng không có nhiều thời gian
  • Bảo mật thông tin khách hàng 100% giúp cho hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường không bị ảnh hưởng.
  • Mức tính thù lao, chi phí của luật sư và chuyên viên tư vấn pháp lý rõ ràng, công khai, minh bạch giúp xóa bỏ nỗi lo về chi phí khi sử dụng dịch vụ.

Mời bạn xem thêm:

Khuyến nghị:

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ đặt cọc mua bán đất tại Bình Dương. Luật sư Bình Dương với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP. 

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Dịch vụ đặt cọc mua bán nhà đất tại Bình Dương”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật Bình Dương với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như dịch vụ soạn thảo Hợp đồng đặt cọc nhà đất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất viết tay có được không?

Theo quy định của pháp luật không quy định rằng hợp đồng đặt cọc bắt buộc phải lập thành văn bản.
Các bên hoàn toàn sử dụng hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất viết tay cho giao dịch đặt cọc của mình.
Tuy nhiên, phải lưu ý rằng hợp đồng viết tay đó phải đáp ứng được các điều kiện về nội dung, hình thức theo quy định của Bộ luật dân sự.

Có bắt buộc công chứng hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 không quy định hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực
Pháp luật hiện hành chỉ quy định một số loại hợp đồng liên quan tới bất động sản mới bắt buộc công chứng, chứng thực, điển hình như: hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất vô hiệu khi nào?

Theo Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015:
1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời