Dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh tại Bình Dương uy tín

Giấy khai sinh của mỗi cá nhân sẽ ghi nhận các thông tin cơ bản về nhân thân của mỗi người, trong đó có bao gồm cả họ tên bố mẹ của người đó. Giấy khai sinh do cơ quan hộ tịch có thẩm quyền cấp. Trong một số trường hợp, khi phát hiện thông tin về họ tên của mẹ trên giấy khai sinh bị sai lệch thì bạn cần phải tiến hành thủ tục đổi tên mẹ trong giấy khai sinh theo quy định. Vậy theo quy định hiện hành, trình tự Thủ tục đổi tên mẹ trong giấy khai sinh thực hiện như thế nào? Điều kiện để được đổi tên mẹ trong giấy khai sinh là gì? Sử dụng dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh tại Bình Dương ở đâu uy tín? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật sư Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Hộ tịch 2014

Giấy khai sinh là gì?

Theo khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014:

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP cũng quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau:

 1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
 2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
 3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Do đó, có thể thấy, giấy khai sinh là một trong những giấy tờ hộ tịch gốc của một cá nhân, quy định các thông tin cơ bản của công dân như năm sinh, giới tính, họ tên, dân tộc, quốc tịch…

Có được đổi tên mẹ trong giấy khai sinh không?

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch thì:

” Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

 1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
 2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
 3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

Như vậy, theo như quy định trên, thì giấy khai sinh được xem là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, và tất cả các giấy tờ khác phải có mọi thông tin phù hợp với giấy khai sinh này. Vì vậy, khi trong giấy khai sinh của con bạn có phần tên của mẹ không giống với tên trên giấy khai sinh của bạn thì bạn cần thực hiện thủ tục cải chính theo căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau: “2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

Dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh tại Bình Dương
Dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh tại Bình Dương

Điều kiện để được đổi tên mẹ trong giấy khai sinh

Việc thay đổi hộ tịch cũng cần phải đáp ứng những điều kiện mà pháp luật đề ra. Hiện nay, pháp luật cũng có những quy định, hướng dẫn về những điều kiện thay đổi, cải chính thông tin trên Giấy khai sinh của con được quy định cụ thể tại điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Theo quy định này ta có thể hiểu khi thay đổi hộ tịch cần đáp ứng những điều kiện như:

Một là, đối với, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật bắt buộc phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai. Riêng đối với việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

Hai là, Vấn đề cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch. Việc cải chính hộ tịch chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Như vậy, theo quy định của Điều luật này thì có thể hiểu rằng việc cải chính hộ tịch hay nói cách khác là nếu bạn muốn xóa tên mẹ ra khỏi giấy khai sinh của con thì chỉ khi thuộc vào trường hợp sai sót do lỗi của công chức làm hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch mà thôi. Việc yêu cầu xóa tên mẹ ra khỏi giấy khai sinh của con chỉ được thực hiện khi đó không phải là mẹ của con, tức là đã có sự sai sót, nhầm lẫn ngày từ khi đăng ký khai sinh cho con. Lúc này, nếu phát hiện sai sót về tên mẹ trên giấy khai sinh của con thì mới có thể tiến hành thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch.

Hiện nay, pháp luật không xác định trường hợp được cải chính hộ tịch khi muốn xóa tên mẹ khỏi Giấy đăng ký khai sinh. Khi bạn không muốn tên của mẹ trên Giấy khai sinh của con thì chỉ có thể thực hiện thủ tục không công nhận quan hệ mẹ con. Nhưng để thực hiện thủ tục này bắt buộc trên thực tế con bạn phải không có quan hệ huyết thống với mẹ của con bạn. Còn nếu trường hợp là mẹ ruột bé thì không thể làm thủ tục xóa tên người mẹ trên giấy khai sinh của con.

Thủ tục đổi tên mẹ trong giấy khai sinh

Thành phần hồ sơ

Bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

– Đối với các loại giấy tờ phải nộp: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch theo mẫu quy định;

– Đối với các loại giấy tờ phải xuất trình: Bản chính Giấy khai sinh; Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xin thay đổi, cải chính (ví dụ như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên…)

Trình tự thủ tục

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 của Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 của Quốc hội thì thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

Bước 1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Đối với trường hợp của bạn, bạn nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi đăng ký khai sinh trước kia hoặc nơi đang cư trú hiện nay để thực hiện thủ tục thay đổi.

Thời hạn và lệ phí

– Thời hạn: Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu thấy việc thay đổi là có cơ sở (phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan) thì công chức tư pháp thực hiện giải quyết, trường hợp cần phải xác minh không quá 06 ngày làm việc.

– Lệ phí: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mà HĐND cấp tỉnh quy định mức thu cho phù hợp.

Cơ quan nào có thẩm quyền đổi tên mẹ trong giấy khai sinh?

Theo khoản 2 Điều 7 Luật hộ tịch quy định như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau; trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

 • Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài;
 • Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc;
 • Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này.

Như vậy, với trường hợp xin thay đổi tên cha mẹ trong giấy khai sinh sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tải về mẫu tờ khai đổi tên mẹ trong giấy khai sinh

Dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh tại Bình Dương

Quy trình sử dụng dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh tại Bình Dương

Không ít các trường hợp do sơ ý mà trong giấy khai sinh của con ghi sai tên của mẹ. Điều này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình làm các giấy tờ hay thủ tục hành chính sau này của con. Vì vậy khi phát hiện sai sót thông tin về tên của mẹ cần phải làm thủ tục đổi tên bố trong giấy khai sinh.

Bạn muốn đổi tên bố trong giấy khai sinh một cách nhanh chóng, có kết quả trong thời gian ngắn thì hãy sử dụng dịch vụ đổi tên bố trong giấy khai sinh của Luật sư Bình Dương. Nếu như chuẩn bị hồ sơ không chính xác, sẽ rất dễ dẫn đến việc hồ sơ bị trả về vì không đủ hay vì sai quy định, khiến quý khách hàng phải đi lại rất nhiều lần chỉ để bổ túc hồ sơ.

Dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh tại Bình Dương được cung cấp qua 4 bước dịch vụ:

 • Bước 1: Tư vấn sơ bộ về quá trình thực hiện thay đổi tên và thảo luận về những căn cứ pháp lý phù hợp;
 • Bước 2: Soạn thảo, hoàn tất hồ sơ hành chính có liên quan đến thủ tục đổi tên bố trong giấy khai sinh;
 • Bước 3: Đại diện nộp hồ sơ; nhận kết quả; khiếu nại hành chính (nếu có)
 • Bước 4: Bàn giao kết quả đúng thời gian cam kết trên hợp đồng dịch vụ.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh của Luật sư Bình Dương?

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh của Luật sư Bình Dương như sau:

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Luật sư Bình Dương sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bình Dương có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Với giá cả hợp lý, chúng tôi mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật sư Bình Dương sẽ bảo mật 100%.

Mời bạn xem thêm:

Khuyến nghị:

Đội ngũ công ty Luật sư Bình Dương luôn sẵn sàng lắng nghe, giải đáp, cung cấp dịch vụ liên quan đến Dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7 giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại 

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh tại Bình Dương”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật Bình Dương với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như dịch vụ soạn thảo Hợp đồng cho thuê nhà đất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Có được đổi tên khi là người chuyển giới không?

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi tên như sau:
Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
Như vậy, theo quy định trên thì người chuyển giới được thay đổi tên nên bạn có quyền được thay đổi tên.

Sau khi cha lấy vợ mới có thể đổi họ cho con sang họ mẹ không?

Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:
Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.
Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền tự yêu cầu cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục đổi từ họ cha sang họ mẹ.
Trường hợp con là người dưới 18 tuổi thì việc đổi họ cho con phải có đồng ý của người cha và sự đồng ý của con nếu con là người từ đủ 9 tuổi trở lên.

Đổi tên con sang họ mẹ sau khi ly hôn có được không?

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 quyền thay đổi họ như sau:
Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:
a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;
Vì vậy, căn cứ theo quy định trên, bạn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ cho con của bạn từ họ cha sang họ mẹ.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời