Dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương trọn gói, giá rẻ

Quả thật sản xuất kinh doanh là việc không dễ dàng. Có thể thấy không ít doanh nghiệp hiện nay lâm vào tình trạng thua lỗ, nợ nần dẫn đến tình trạng giải thể công ty. Tuy nhiên, để được pháp luật ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của công ty, doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục giải thể tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy theo quy định hiện hành, trình tự Thủ tục giải thể công ty tại Bình Dương thực hiện như thế nào? Hồ sơ giải thể công ty tại Bình Dương gồm những giấy tờ gì? Sử dụng Dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương trọn gói, giá rẻ ở đâu? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý 

  • Luật doanh nghiệp năm 2020

Khái niệm giải thể công ty

Giải thể công ty được hiểu là việc chấm dứt hoạt động, sự tồn tại của một doanh nghiệp, chấm dứt tư cách pháp nhân cũng như quyền và nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế.Việc giải thể doanh nghiệp sẽ được quy định theo Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan. Sau khi công ty tuyên bố giải thể thì không được phép hoạt động hay thực hiện các công việc kinh doanh dưới danh nghĩa của công ty.

Công ty bị giải thể trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện giải thể công ty tại Bình Dương

Điều kiện giải thể công ty như sau:

Một, các trường hợp bắt buộc doanh nghiệp phải giải thể

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Hai, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 207 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty tại Bình Dương gồm những giấy tờ gì?

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;Phụ lục II-22.docxBản chính: 1 – Bản sao: 0
(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;Bản chính: 1 – Bản sao: 0
(iii) Phương án giải quyết nợ (nếu có).Bản chính: 1 – Bản sao: 0
*Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệpBản chính: 1 – Bản sao: 0
(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;Phụ lục II-22.docxBản chính: 1 – Bản sao: 0
(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
Hồ sơ giải thể công ty tại Đà Nẵng gồm những giấy tờ gì?

Thủ tục giải thể công ty tại Bình Dương

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

– Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Thời gian giải thể công ty tại Bình Dương mất bao lâu?

Thông thường thời gian giải thể công ty hết khoảng 2 – 3 tháng đối với trường hợp doanh nghiệp không bị quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp, và 4 – 6 tháng nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp bị quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp. Các bước giải thể doanh nghiệp thông thường sẽ được thực hiện như sau:

 Bước một là thủ tục xin đóng mã số thuế công ty tại cơ quan quản lý thuế quản lý đơn vị hiện tại. Doanh nghiệp nộp hồ sơ gồm: Công văn xin đóng mã số thuế; Biên bản, quyết định về việc đóng mã số thuế và 01 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình đóng mã số thuế sẽ tiến hành qua 03 giai đoạn:

– Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ xin đóng mã số thuế: 7 – 15 ngày

– Giai đoạn kiểm tra trụ sở và lập biên bản kiểm tra chứng từ, sổ sách để quyết toán nghĩa vụ về thuế cho doanh nghiệp.

– Giai đoạn ban hành thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp: 15 ngày.

Sau khi đã được cơ quan thuế cấp thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế (Hay còn gọi là thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp) thì doanh nghiệp chuyển sang bước hai của thủ tục giải thể.

Bước hai là doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể trên cổng thông tin điện tử quốc gia trong 30 ngày.

Dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương

Theo quy định hiện nay, việc thành lập công ty thì dễ mà giải thể công ty thì khó. Các quy trình giải thể phức tạp từ lúc chuẩn bị hồ sơ cho đến nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, nếu không nắm rõ các quy định thì rất khó để thực hiện theo đúng pháp luật.

Luật sư Bình Dương cung cấp dịch vụ giải thể công ty nhằm giúp khách hàng giải quyết nhanh, gọn; chuẩn bị tất cả tài liệu, giấy tờ cho hồ sơ giải thể. Không những thế, các khâu nộp hồ sơ hay nhận kết quả cũng được thực hiện trong dịch vụ này.

Phí dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương tùy thuộc vào mức độ hoàn thành nghĩa vụ thuế/tờ khai với Nhà nước của Quý khách. Do đó, với mỗi trường hợp, chúng tôi sẽ lập và gửi bảng báo giá dịch vụ giải thể công ty riêng cho từng khách hàng. Mức giá chúng tôi đưa ra cam kết đảm bảo phù hợp và tối ưu đối với khách hàng để quý khách có một trải nghiệm dịch vụ một cách hài lòng.

Tùy vào việc doanh nghiệp giải thể đã phát sinh hay chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu mà chi phí giải thể công ty sẽ khác nhau. Sau khi trao đổi và thống nhất giữa hai bên, Luật sư Bình Dương và Quý khách hàng sẽ tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Luật sư Bình Dương?

Giải thể công ty là một quá trình dài, đòi hỏi thời gian và công sức nếu khách hàng tự thực hiện. Vì vậy, bạn nên lựa chọn dịch vụ giải thể công ty của Luật sư Bình Dương ngoài lý do chi phí dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương hợp lý mà còn vì những lợi ích sau đây:

• Tiết kiệm thời gian

Bạn sẽ không phải tốn thời gian để tìm hiểu các quy định pháp luật và tự chuẩn bị hồ sơ giải thể. Dịch vụ giải thể công ty của Luật sư Bình Dương sẽ giúp bạn soạn đơn và chuẩn bị các tài liệu liên quan. Với kinh nghiệm làm việc của mình, Luật sư Bình Dương có thể bảo đảm chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ theo đúng quy định; trình tự của pháp luật.

• Tính chuyên nghiệp

Với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng. Không chỉ được tư vấn về các vấn đề vướng mắc liên quan đến giải thể doanh nghiệp. Mà còn thực hiện soạn ơn, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cho khách hàng. Đảm bảo quá trình giải thể doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ, nhanh gọn.

• Môi trường thoải mái

Khách hàng sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề giải thể công ty khi sử dụng dịch vụ của Luật sư Bình Dương. Bạn sẽ được tư vấn tận tình về các vướng mắc, không tốn công sức chuẩn bị hồ sơ và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Không những thế, bạn chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản rồi đợi nhận kết quả. Tẩt cả các bước khác Luật sư Bình Dương sẽ giúp bạn.

Video Luật sư giải đáp thắc mắc về vấn đề giải thể công ty

Video Luật sư giải đáp thắc mắc về vấn đề giải thể công ty

Mời bạn xem thêm:

Khuyến nghị:

Với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn”, Luật sư Bình Dương sẽ cung cấp dịch vụ giải thể công ty tới quý khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương” đã được Luật Bình Dương giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật Bình Dương chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới dịch vụ Trích lục bản án ly hôn. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Công ty TNHH 1 thành viên đã chấm dứt hoạt động mà không làm thủ tục giải thể bị xử lý như nào?

Nếu công ty bạn đã chấm dứt hoạt động mà không tiến hành làm thủ tục giải thể theo đúng quy định thì sẽ bị đưa vào danh sách khóa mã số thuế. Người đại diện của công ty sẽ không được phép thành lập công ty khác và không xuất cảnh được.

Công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định có bị giải thể không?

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì sẽ bị giải thể.

Chi phí giải thể công ty gồm những khoản nào?

Thông thường các khoản chi phí giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm
Chi phí nộp bổ sung các khoản thuế chưa nộp, phạt thuế, chậm nộp thuế
Chi phí nộp các khoản thuế phát sinh từ việc thanh lý tài sản cố định
Chi phí thuê kế toán hoàn thiện sổ sách kế toán doanh nghiệp
Chi phí đi lại cho các thủ tục giải thể doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời