Dịch vụ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương

Sổ đỏ là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của người dân đối với bất động sản. Nhiều trường hợp vì lý do khách quan hay chủ quan mà người dân làm thất lạc sổ đỏ. Khi đó, người dân cần phải chuẩn bị một số giấy tờ hồ sơ để tiến hành thủ tục làm lại sổ đỏ tại cơ quan có thẩm quyền. Nhiều độc giả thắc mắc không biết theo quy định, Thủ tục làm lại sổ đỏ tại Bình Dương được thực hiện như thế nào?Hồ sơ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương gồm những giấy tờ gì? Sử dụng Dịch vụ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương ở đâu uy tín? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT
  •  Luật Đất đai năm 2013

Mất sổ đỏ có làm lại được không?

Theo định nghĩa của “sổ đỏ” “sổ hồng” tại khoản 16, Điều 3, Luật Đất đai 2013: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.” Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp.

Có thể thấy, sổ đỏ hay sổ hồng chỉ là một giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng và không phải là tài sản. Như vậy, mất sổ đỏ hay sổ hồng không đồng nghĩa là mất đất mà chỉ coi là mất giấy tờ ghi nhận quyền của chủ sở hữu mà thôi. Lưu ý rằng, khi tiến hành đăng ký cấp mới, sang tên sổ đỏ thì ngoài việc cán bộ cấp cho chúng ta một tờ giấy có tên là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, cơ quan chức năng còn ghi nhận thông tin thửa đất trong sổ gốc (sổ địa chính) để tiện quản lý và cấp lại khi người dân có nhu cầu.

Như vậy mất sổ đỏ có thể được làm lại nếu đạt đủ điều kiện. Vậy Sử dụng Dịch vụ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương ở đâu uy tín?

Hồ sơ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ do bị mất gồm có:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK

– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;

Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Lưu ý: Người dân khi nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

– Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

– Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;

– Nộp bản chính giấy tờ.

Mẫu đơn xin làm lại sổ đỏ tại Bình Dương

Nơi nộp hồ sơ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương

Căn cứ theo Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP

Người có đề nghị làm lại sổ đỏ bị mất có thể nộp hồ sơ tại các nơi sau đây:

– Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

– Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại:

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

– Ủy ban nhân dân cấp xã (chỉ áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu).

Dịch vụ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương
Dịch vụ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương

Thủ tục làm lại sổ đỏ tại Bình Dương

Bước 1: Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất sổ đỏ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất sổ đỏ trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị sổ đỏ nộp 01 bộ hồ sơ như mục (1) đề nghị cấp lại sổ đỏ.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm sau:

– Kiểm tra hồ sơ;

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy sổ đỏ bị mất, đồng thời ký cấp lại sổ đỏ;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

– Trao sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Làm lại sổ đỏ tại Bình Dương hết bao nhiêu tiền?

Theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2014/TT-BTC thì lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Như vậy, tùy từng trường hợp mà bạn muốn cấp đổi hay cấp lại do mất sổ đỏ thì bạn sẽ có mức chi phí tương ứng được pháp luật quy định cụ thể.

Dịch vụ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ làm lại sổ đỏ của Luật Bình Dương

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc làm lại sổ đỏ, hãy sử dụng dịch vụ làm lại sổ đỏ của Luật Bình Dương. Luật Bình Dương chuyên tư vấn, soạn thảo hợp đồng và tiến hành các thủ tục liên quan đến cấp lại sổ đỏ. Lý do nên chọn dịch vụ làm lại sổ đỏ của Luật Bình Dương như sau:

  • Tư vấn các quy định và các thủ tục pháp lý của nhà nước trong việc làm sổ đỏ – sổ hồng.
  • Những loại giấy tờ cần chuẩn bị trước khi thực hiện làm sổ đỏ – sổ hồng;
  • Các tư vấn chuyên sâu khác giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc xin cấp sổ đỏ – sổ hồng.
  • Kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá tình trạng pháp lý các loại giấy tờ khách hàng cung cấp để làm sổ đỏ – sổ hồng
  • Thực hiện việc theo dõi hồ sơ từ phía Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiến hành thông báo tình trạng hồ sơ đến quý khách hàng.
  • Thực hiện đại diện việc nhận thay giấy phép sử dụng đất (sổ hồng – sổ đỏ) cho khách hàng.
  • Thực hiện bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương?

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ làm lại sổ đỏ bị mất Luật Bình Dương sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật Bình Dương có tính cạnh tranh cao tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Bình Dương sẽ bảo mật 100%.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là những vấn đề liên quan đến vấn đề “Dịch vụ làm lại sổ đỏ tại Bình Dương”. Luật Bình Dương tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến dịch vụ làm thủ tục Tranh chấp thừa kế đất. Nếu quý khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật Bình Dương thông qua số hotline 0833.102.102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

Không phải là chủ hộ thì có được đứng tên trong sổ đỏ không?

Tại Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”
Việc có tên hay không có tên trong sổ hộ khẩu không ảnh hưởng đến quyền sở hữu đất đai của người sử dụng đất bởi quyền của chủ sử dụng đất sẽ được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chứ không phải ghi nhận tại sổ hộ khẩu.

Thời gian cấp lại sổ đỏ là bao lâu?

Thời gian cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất là không quá 30 ngày (điểm q, khoản 2, điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai).

Thay đổi thông tin cá nhân có phải làm lại sổ đỏ?

Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định rằng khi người sử dụng đất thay đổi thông tin cá nhân, phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN quyền sử dụng đất.
Do vậy, người sử dụng đất không cần phải làm lại sổ đỏ.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời