Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương

Bạn muốn thuê quyền sử dụng đất những thắc mắc không biết Quy trình cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương thực hiện như thế nào? Pháp luật quy định về việc cho thuê quyền sử dụng đất năm 2022 ra sao? Sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương ở đâu thì uy tín? Mời quý khách hàng theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin chi tiết Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương của chúng tôi cùng với những quy định liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Luật nhà ở 2014;

Luật đất đai 2013.

Quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất là quyền năng đặc biệt của người sử dụng đất. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013.

Quyền sử dụng đất là quyền khai thác những thuộc tính có lợi từ đất một cách hợp pháp thông qua các hành vi sử dụng đất hoặc chuyển quyền đó cho người khác. Quá trình hình thành vận động và phát triển của quyền sử dụng đất vừa diễn ra một cách tất yếu, khách quan vừa có sự gắn liền và lệ thuộc với chế định quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai mà Nhà nước là người đại diện.

Quy định về việc cho thuê quyền sử dụng đất năm 2022

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản, tức là thuê quyền sử dụng đất có đầy đủ các đặc điểm chung của thuê tài sản và phải tuân thủ các quy định chung về thuê tài sản tại Bộ Luật dân sự. Việc thuê tài sản trước hết là sự thỏa thuận của các bên, được lập thành hợp đồng, theo đó bên cho thuê tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê. Ngoài ra, do tính chất đặc thù của loại tài sản này, thuê quyền sử dụng đất có một số đặc điểm riêng sau:

Thứ nhất, cho thuê quyền sử dụng đất là một hình thức giao dịch không có sự chuyển quyền sử dụng đất. Bên cho thuê là người sử dụng đất được trực tiếp khai thác công dụng từ đất, hưởng hoa lợi, lợi tức trên đất và có thể chuyển giao quyền này cho người khác theo quy định. Khi người sử dụng đất không còn nhu cầu khai thác trên đất thì có thể cho phép người khác khai thác lợi ích từ đất trong một thời hạn nhất định bằng việc cho thuê, quyền sử dụng đất sẽ được chuyển giao sang cho bên thuê.

Thứ hai, về đối tượng của hoạt động cho thuê quyền sử dụng đất. Đối tượng của hoạt động này là đất đai thuộc sở hữu toàn dân không thuộc bên cho thuê là Nhà nước. Bởi vậy, hoạt động cho thuê đất này phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về điều kiện, thẩm quyền, hình thức và trình tự, thủ tục cho thuê đất; đặc biệt là tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất trong từng thời kỳ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Nếu không căn cứ vào các quy định này, hoạt động cho thuê đất tất yếu sẽ dẫn tới việc lạm dụng, tùy tiện, thiếu tầm nhìn trong quản lý và khai thác tài nguyên đất đai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của xã hội.

Thứ ba, về nghĩa vụ tài chính của hoạt động cho thuê quyền sử dụng đất

Về nghĩa vụ trả tiền thuê đất cho Nhà nước là thuộc về người thuê đất. Đây là một trong những điểm khác biệt của hoạt động cho thuê đất và hoạt động giao đất của Nhà nước, bởi trong hoạt động giao đất, có những trường hợp đặc biệt mà đối tượng sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất, ví dụ như trường hợp giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Điều kiện cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương năm 2022

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng).
 • Đất cho thuê lại không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất cho thuê lại không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Quyền sử dụng đất cho thuê lại còn thời hạn sử dụng.

Ngoài điều kiện trên, đối với trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì phải được sự đồng ý của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương

Quy trình cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương năm 2022

Trình tự, thủ tục thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, hồ sơ cho thuê quyền sử dụng đất gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.
 • Hợp đồng về việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư.
 • Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cho thuê tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp tại xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu

Cách 2: Không nộp tại xã, phường, thị trấn nơi có đất

Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất.

Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa có Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Lưu ý: Trường hợp cho thuê một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 4: Giải quyết yêu cầu và trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND xã, phường, thị trấn để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 13 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương 2022

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương

Luật Bình Dương với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực soạn thảo hợp đồng hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương, chúng tôi cam kết sẽ đem đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Với vai trò luật sư tư vấn hợp đồng, Luật Bình Dương triển khai chắc chắn và nhanh gọn các yêu cầu tư vấn hợp đồng khách hàng đưa ra. Những nội dung công việc thường bao gồm:

 • Theo dõi, giám sát, cố vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên trong hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng
 • Soạn thảo hợp đồng kinh tế theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn, kiểm tra hiệu lực hợp đồng và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng
 • Tư vấn xây dựng nội dung phụ lục hợp đồng, thỏa thuận kèm theo hợp đồng.
 • Kiểm tra ưu điểm và điểm bất lợi của chủ thể khi giao kết hợp đồng.

Quý khách hàng hãy đưa ra các yêu cầu mình mong muốn để được chúng tôi tư vấn và lập kế hoạch triển khai công việc nhanh nhất, tiết kiệm chi phí nhất.

Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất của Luật Bình Dương

Quý khách nên sử dụng Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất của Luật Bình Dương v ì những lý do sau:

 1. Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã thỏa thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng với quy tắc đạo đức và ứng xử của luật sư Việt Nam;
 2. Luật Bình Dương luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất;
 3. Luật Bình Dương cam kết sẽ bảo mật thông tin mà khách hàng cung cấp, các thông tin liên quan đến khách hàng.
 4. Để soạn thảo hợp đồng có lợi nhất cho mình, đồng thời đúng pháp luật và tránh được rủi ro không đáng có, cần phải nắm rõ quy trình soạn thảo cũng như các nội dung cần có trong hợp đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến vấn đề soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương năm 2022, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 0833.102.102 để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng nhất.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật Bình Dương về vấn đề “Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Dương” . Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về sáp nhập doanh nghiệp, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký khai sinh không có chứng sinh, giải thể công ty, Thành lập công ty, xác nhận tình trạng hôn nhân, thành lập công ty, đổi tên giấy khai sinh, hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở riêng lẻ…. Hãy liên hệ ngay tới Luật Bình Dương để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Thuê đất của Nhà nước có được cho thuê lại không?

Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:
a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;
b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Như vậy, thuê đất của nhà nước được cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đăng ký mới có hiệu lực?

Theo quy định, khi cho thuê lại quyền sử dụng đất mặc dù hợp đồng không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực nhưng phải đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai và chỉ khi nào được đăng ký vào sổ địa chính thì khi đó mới có hiệu lực

Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất có bắt buộc phải công chứng không?

Theo quy định, hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất (chỉ có đất), hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (ngoài đất còn có những tài sản gắn liền với đất) không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Nói cách khác, việc chứng thực hoặc công chứng theo yêu cầu của các bên.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời