Dịch vụ tư vấn thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng tại Bình Dương

Khi có nhà riêng, người dân sẽ phải tiến hành thủ tục tách khẩu theo quy định, ngoại trừ một số trường hộ không thể đăng ký thường trú mới khi tách hộ khẩu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm rõ quy định pháp luật liên quan đến thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng. Vậy theo quy định, Thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng tại Bình Dương thực hiện như thế nào? Điều kiện thực hiện thủ tục tách hộ khẩu tại Bình Dương là gì? Sử dụng Dịch vụ tư vấn thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng tại Bình Dương ở đâu uy tín? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Cư trú 2020

Có bắt buộc tách hộ khẩu khi có nhà riêng không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật Cư trú 2020, từ 01/7/2021, người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.Như vậy, nếu mua được nhà riêng, mà đủ điều kiện đăng ký thường trú thì chủ nhà phải chuyển hộ khẩu.

Ngoài ra, nếu không chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới, người dân cũng có nguy cơ bị xóa hộ khẩu tại nơi ở cũ. Theo khoản 1 Điều 24, một số trường hợp bị xóa đăng ký thường trú như sau:

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó…

Như vậy, trừ khi chủ cũ, chủ hộ đồng ý cho giữ hộ khẩu tại nơi ở cũ, các trường hợp khác, khi có nhà riêng và chuyển đến sống tại nhà riêng đó sẽ buộc phải đăng ký thường trú tại chỗ ở mới (chuyển hộ khẩu).

Điều kiện thực hiện thủ tục tách hộ khẩu tại Bình Dương

Căn cứ quy định tại Điều 25 Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi thỏa mãn các điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Nếu có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập hộ mới thì có ít nhất một người trong số các thành viên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Được chủ hộ đồng ý, ngoại trừ trường hợp thành viên đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn nhưng vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;

– Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật cư trú 2020, cụ thể:

  • Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.
  • Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật
  • Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.
  • Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
  • Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tóm lại, muốn tách hộ khẩu khi cùng nơi cư trú chỉ cần tiến hành thủ tục tách hộ mà không nhất thiết phải có nhà riêng và phải có ít nhất một người có năng lực dân sự hành vi đầy đủ, đồng thời được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho tách hộ.

Thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng tại Bình Dương

Từ ngày 01/7/20201, nếu chuyển đến nơi ở mới, người dân phải tiến hành thủ tục đăng ký thường trú tại nơi ở mới.

Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm (khoản 1 Điều 21):

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp (sổ đỏ nhà riêng).

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Theo Điều 22 Luật cư trú 2020, người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan công an nơi mình cư trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết đăng ký thường trú

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khi đăng ký thường trú tại nhà mới, sẽ bị xóa đăng ký thường trú tại nơi đăng ký thường trú cũ (theo Điều 24 về các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú).

Thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng
Thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng

Nộp hồ sơ tách hộ khẩu khi có nhà riêng ở đâu?

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin này; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới nếu tách hộ khẩu khi có nhà riêng

Bên cạnh xét về điều kiện, thủ tục thì chúng ta còn cần nắm được những địa điểm mà pháp luật quy định không được đăng ký thường trú mới nếu tách hộ khẩu khi có nhà riêng. Bao gồm những trường hợp sau:

– Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

– Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

– Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

– Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

– Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng tại Bình Dương

Hộ khẩu là một phương pháp quản lý nhân khẩu của đất nước. Vấn đề tách hộ khẩu là công việc thường hay gặp trong các thủ tục về cư trú. Trình tự, thủ tục xin tách hộ khẩu khi có nhà riêng tưởng chừng đơn giản, dễ dàng nhưng thực tế pháp luật quy định trình tự thủ tục Tách hộ khẩu thường xuyên có sự thay đổi. Vì vậy để tách hộ nhanh chóng bạn có thể tham khảo dịch vụ tách hộ khẩu khi có nhà riêng của Luật Bình Dương.

Khi sử dụng dịch vụ của Luật Bình Dương, quý khách hàng chỉ cần cung cấp một số thông tin cần thiết. Các thủ tục còn lại chúng tôi sẽ thay bạn xử lý, cụ thể:

  • Chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ theo quy định hiện hành của pháp luật dựa trên cơ sở những thông tin mà quý khách hàng cung cấp;
  • Đại diện cho khách hàng để tiến hành các thủ tục tách hộ khẩu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Theo dõ hồ sơ và đại diện khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước;

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng của Luật Bình Dương

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ tách hộ khẩu khi có nhà riêng của Luật Bình Dương như sau:

Dịch vụ chuyên nghiệp uy tín: Đội ngũ tư vấn và các chuyên viên tư vấn có kinh nghiệp thực hiện, đảm bảo chuyên môn để hỗ trợ quý khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép bay flycam, khách hàng có thể yên tâm hoàn toàn về thủ tục pháp lý sau khi được thực hiện.

Đúng thời hạn: Chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật Bình Dương có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin hách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Bình Dương sẽ bảo mật 100%.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn về “Dịch vụ tư vấn thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng tại Bình Dương” .Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới Quyền truy đòi tài sản bảo đảm hãy liên hệ ngay tới Luật Bình Dương để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ với Luật Bình Dương thông qua số hotline 0833.102.102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng mất bao lâu?

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việc tách khẩu khi chưa ly hôn có làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài chung không?

Việc tách khẩu khi chưa ly hôn hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc sở hữu khối tài sản chung hay phạm pháp. Như vây, thực hiện tách khẩu khi chưa ly hôn sẽ không làm ảnh hưởng đến tài sản chung của hai vợ chồng hiện đang đồng sở hữu.

Khi chưa có nhà riêng thì có thể thực hiện tách khẩu được không?

Khi chưa có nhà riêng những vẫn đáp ứng cấc điều được tách khẩu thì hoàn toàn có thể thực hiện việc tách khẩu theo quy định. Chỉ cần đáp ứng các điều kiện theo khoản 1 Điều 25 Luật cứ trú năm 2020 thì có thể thực hiện tách hộ khẩu mà cần có nhà riêng.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời