Mẫu đơn xin điều chỉnh vị trí đất ở tại Bình Dương

Ranh giới đất đai là mốc giới cụ thể do nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến đất đai xác định. Ranh giới này được ghi trong quyết định giao, cho thuê đất và được mô tả chi tiết trong hồ sơ địa chính. Tranh chấp về quyền sử dụng đất và các thửa đất liền kề là vấn đề vẫn thường hay xảy ra. Việc tranh chấp này thường liên quan đến xác định ranh giới đất không rõ ràng, không có giấy tờ xác minh. Vậy cụ thể, Mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở tại Bình Dương là mẫu nào? Cách soạn thảo mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở tại Bình Dương ra sao? Quy trình xin điều chính vị trí đất ở tại Bình Dương như thế nào? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai năm 2013

Mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở tại Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN VỊ TRÍ ĐẤT 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………….

– Ông…………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền sao cho phù hợp với trường hợp của bạn)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:……………………………………………………… Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………….……………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………….………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….

Là:……………. (tư cách làm đơn, ví dụ, chủ sử dụng mảnh đất số…….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………. do Sở Tài nguyên và môi trường………….. cấp ngày…/…./……)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận vị trí đất, ví dụ:

Ngày…/…./……, tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………… do ……………… cấp ngày…/…/…….. đối với quyền sử dụng mảnh đất….. theo hồ sơ địa chính…… của UBND xã (phường, thị trấn)……. Năm………

Ngày…/…./…… tôi có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất trên cho Ông:……………………. Sinh năm:……………..

Chứng minh nhân dân số:…../………/………

Tuy nhiên, Ông……………….. có yêu cầu tôi xác nhận về vị trí của mảnh đất mà tôi sẽ chuyển nhượng đúng với thông tin mà tôi đã đưa ra.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và xác nhận vị trí của mảnh đất số…………. được cấp Giấy chứng nhận số………………… do Sở tài nguyên và môi trường…………. cấp ngày…/…/….. Cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn đưa ra các thông tin về vị trí mảnh đất mà bạn cần xác nhận cũng như các thông tin khác mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận thông tin trên cho tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 Xác nhận của …Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở tại Bình Dương

Việc xác định ranh giới đất tuân theo quy định trong pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Mục đích của việc làm này là xác định ranh giới với các bất động sản khác liền kề nhau. Từ đó, hoàn thiện hóa bản đồ hành chính. Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất đai là văn bản ghi nhận ý kiến giữa những người sử dụng đất liền kề về ranh giới, tình trạng không có tranh chấp. Đây là một giấy tờ khá quan trọng tuy nhiên đơn xin ký giáp ranh giữa các thửa đất liền lại không có mẫu theo quy định của pháp luật.

Bạn có thể Tải về mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở tại Bình Dương tại đây:

Cách soạn thảo mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở tại Bình Dương

Mẫu đơn xin xác nhận vị trí đất là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành xác nhận vị trí đất cho một hoặc một số chủ thể nhất định. Điều chỉnh vị trí đất ở là một trong những vấn đề xuất hiện nhiều hiện nay. Theo đó thì để khi làm thủ tục này, cá nhân có quyền phải làm theo mẫu đơn xin điều chỉnh vị trí đất ở do cơ quan nhà nước ban hành. Tuy nhiên cách thức soạn đơn thì không phải ai cũng nắm được. 

Cách soạn thảo mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở tại Bình Dương như sau:

(1) Ghi tên theo Chứng minh nhân dân

(2) Ghi theo Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

(3) ghi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/ thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố

(4) ghi địa chỉ hiện tại của người làm đơn, ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/ thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

(5) Phần này trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới làm đơn xin xác nhận vị trí đất, ví dụ:

Ngày…/…./…, tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…… do …… cấp ngày…/…/….. đối với quyền sử dụng mảnh đất….. theo hồ sơ địa chính…… của UBND xã (phường, thị trấn)……. Năm…

Ngày…/…./…… tôi có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất trên cho Ông:…. Sinh năm:…..

Chứng minh nhân dân số:…../………/………

Tuy nhiên, Ông….. có yêu cầu tôi xác nhận về vị trí của mảnh đất mà tôi sẽ chuyển nhượng đúng với thông tin mà tôi đã đưa ra.

(6) Phần này đưa ra các thông tin về vị trí mảnh đất cần xác nhận cũng như các thông tin khác cần xác nhận

Quy trình xin điều chính vị trí đất ở tại Bình Dương

Việc xin điều chỉnh vị trí đất ở hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể vấn đề này. Do đó bạn không thể điều chỉnh vị trí đất ở được, thay vào đó bạn có thể xin chuyển mục đích sử dụng. Việc xin chuyển mục đích sử dụng đều có thể thực hiện được ngoại trừ trường hợp đất của bạn thuộc danh mục không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất do pháp luật quy định. Pháp luật đất đai không bắt buộc bạn chuyển đổi hoàn toàn diện tích thửa đất sở hữu sang đất thổ cư. Tùy mục đích sử dụng, bạn chọn hình thức chuyển đổi sao cho phù hợp.

Căn cứ vào Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành theo các bước sau:

Mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở
Mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ vào Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, cá nhân, hộ gia đình muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở phải chuẩn bị bộ hồ sơ, gồm có:

  • Pháp luật không quy định mẫu đơn xin điều chỉnh vị trí đất ở thay vào đó bạn làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2. Nộp hồ sơ

  • Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong vòng 3 ngày làm việc.

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

  • Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện nhiệm vụ là thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật khi chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa chính đất đai.
  • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4. Trả kết quả

Sau khi thẩm định, thẩm tra thực địa đáp ứng yêu cầu và hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

+ Đối với cá xã không thuộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thời hạn không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

+ Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu đơn xin điều chính vị trí đất ở” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bình Dương luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là Chia thừa kế nhà đất vui lòng liên hệ đến hotline 0833.102.102 Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện..

Câu hỏi thường gặp

Căn cứ chuyển cho phép mục đích sử dụng đất ở là gì?

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Như vậy, bạn muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì phải viết đơn xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện xem xét thửa đất của bạn có nằm trong danh mục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không. Nếu thửa đất bạn sở hữu đáp ứng yêu cầu thì được phép chuyển đổi và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lời bằng văn bản chính thức.

Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất ở phải xin phép?

Trường hợp sau đây khi chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles