Mẫu đơn xin đổi tên cho con năm 2023

Giấy khai sinh là giấy tờ ghi nhận các thông tin cơ bản của một người, trong đó có bao gồm họ tên của người đó. Vì nhiều lý do khác nhau mà một số người muốn thay đổi tên cho con trong giấy khai sinh. Khi đó, người dân cần nắm rõ quy định pháp luật liên quan đến thủ tục xin đổi tên cho con để tiến hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Nhiều độc giả thắc mắc không biết theo quy định, Mẫu đơn xin đổi tên cho con tại Bình Dương là mẫu nào? Thủ tục thay đổi tên cho con tại Bình Dương thực hiện như thế nào theo quy định? Sử dụng dịch vụ soạn thảo mẫu đơn xin đổi tên cho con tại Bình Dương ở đâu uy tín? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Hộ tịch năm 2014

Cải chính hộ tịch là gì?

Tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về cải chính hộ tịch như sau:

Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch.

Theo đó, cải chính Giấy khai sinh là việc chỉnh sửa các thông tin cá nhân trong bản chính Giấy khai sinh. Việc cải chính này được thực hiện khi có đủ căn cứ xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác tư pháp hộ tịch hoặc do lỗi của người yêu cầu đăng ký khai sinh. 

Được quyền thay đổi tên trong giấy khai sinh không?

Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi tên như sau:

 • Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau:
 • Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó
 • Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt
 • Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con
 • Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình
 • Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi
 • Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính
 • Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên nhưng phải đảm bảo về lý do thay đổi phù hợp với quy định của pháp luật như thay đổi vì việc sử dụng tên, họ đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp,…

Mẫu đơn xin đổi tên cho con tại Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ……………………………………………………………………………………….

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Giới tính:…………….Dân tộc:……………………………………………….Quốc tịch: ……………………………….

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã đăng ký (5)  ………………………………………………………………………………………………………………

tại…………………………………………………………………………………………………………………………………

ngày……… tháng ……… năm ……….. số: ……………. Quyển số:…………………………. ………………………

Nội dung: (6)………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không ; số lượng:………..bản(7).

Làm tại: ………………………………………. , ngày ……….  tháng ………  năm ………..

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Tải xuống mẫu đơn xin đổi tên cho con tại Bình Dương

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin đổi tên cho con tại Bình Dương

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001083673 do Công an thành phố Thanh Hoá cấp ngày 23/11/2007.

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký

Ví dụ: thay đổi họ, tên; cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ; xác định lại dân tộc; bổ sung phần khai về quốc tịch

(5) Ghi rõ loại việc, giấy tờ hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ:  Đã đăng ký khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10, quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

 • Đã đăng ký kết hôn ngày 15 tháng 10 năm 2015 tại số 155, quyển số 02/2015 của UBND Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
 • Đã đăng ký khai tử ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại số 55, quyển số 01/2015 của UBND Xã Đông Hoà, huyện Đông Sơn

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.

Ví dụ:  Được thay đổi họ, tên từ Nguyễn Trung Thành thành Trần Thanh Nam

 • Được cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ từ: Lê Thị Hương, sinh năm 1977, thành: Lê Thúy Hương, sinh năm 1979
 • Được xác định lại dân tộc từ: dân tộc Kinh, thành: dân tộc Mường
 • Được bổ sung thông tin về quốc tịch thành: quốc tịch Việt Nam
Mẫu đơn xin đổi tên cho con
Mẫu đơn xin đổi tên cho con

Thủ tục thay đổi tên cho con tại Bình Dương

Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

“1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.”

Dịch vụ soạn thảo mẫu đơn xin đổi tên cho con tại Bình Dương

Bạn muốn soạn thảo mẫu đơn xin đổi tên cho con một cách nhanh chóng, có kết quả trong thời gian ngắn, hãy sử dụng Dịch vụ soạn thảo mẫu đơn xin đổi tên cho con của Luật Bình Dương. Lý do bạn nên đến với Luật Bình Dương như sau: 

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi ,Luật Bình Dương sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật Bình Dương có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Với giá cả hợp lý, chúng tôi mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Bình Dương sẽ bảo mật 100%.

Quý khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến vấn đề soạn thảo mẫu đơn xin đổi tên cho con tại Bình Dương, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 0833.102.102 để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn về “Mẫu đơn xin đổi tên cho con” .Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới dịch vụ Giành quyền nuôi con hãy liên hệ ngay tới Luật Bình Dương để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ với Luật Bình Dương thông qua số hotline 0833.102.102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

Làm thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh ở đâu?

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi tên trong giấy khai sinh thì bạn có thể đến:
Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi.
Ủy ban nhân dân cấp huyện (có xã mà trước đây đã đăng ký khai sinh): Trường hợp trên 14 tuổi.

Hồ sơ thay đổi tên trong giấy khai sinh

Tờ khai Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (theo mẫu quy định)
Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch
Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Thời hạn giải quyết thay đổi tên trong giấy khai sinh?

Thời gian tối đa giải quyết thay đổi tên trong giấy khai sinh là 6 ngày làm việc.
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời