Mẫu đơn xin trích lục khai tử tại Bình Dương

Hiện nay, sinh lão bệnh tử là điều mà chúng ta không tránh khỏi trong cuộc đời. Sau nhiều thời gian, vì lý do khách quan, chủ quan mà nhiều quý bạn đọc làm mất, thất lạc, hư hỏng, rách giấy chứng tử, giấy xác nhận đã chết của người thân trong gia đình. Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể đơn xin cấp lại trích lục khai tử để thực hiện các thủ tục thừa kế di sản mà người chết để lại hoặc thực hiện các thủ tục hành chính khác liên quan. Vậy Mẫu đơn xin trích lục khai tử tại Bình Dương là mẫu nào? Thủ tục xin trích lục khai tử tại Bình Dương ra sao? Cách viết Mẫu đơn xin trích lục khai tử tại Bình Dương như thế nao? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Hộ tịch năm 2014

Xin cấp lại giấy chứng tử được không? 

Hiện nay, theo quy định khai tử chính là việc cơ quan nhà nước xác nhận một người đã chết và chấm dứt các quan hệ pháp luật có liên quan đến người đã chết. Do đó, người thân của người đã chết phải tiến hành thủ tục đăng ký khai tử. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết cấp cho thân nhân là vợ, chồng, cha, mẹ, con hoặc người thân thích khác nhằm xác nhận một người đã chết Giấy chứng tử hay Giấy khai tử là giấy tờ hộ tịch.

Nếu mất Giấy chứng tử bản gốc, người thân của người đã mất có thể xin cấp bản sao trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch để sử dụng trong trường hợp cần thiết bởi:

Theo khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định, trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Thực tế, Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định, ngoại  trừ trường hợp pháp luật có quy định khác thì bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch.

Như vậy, Trong trường hợp mất bản gốc, quý bạn đọc hoàn toàn có thể xin cấp lại giấy chứng tử. Tuy nhiên, quý bạn đọc cần lưu ý rằng sẽ không thể thực hiện thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính mà quý bạn đọc sẽ thực hiện thủ tục xin trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch. Quý bạn đọc cần hiểu rằng, bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch chính là bản sao được cấp từ sổ gốc.

Mẫu đơn xin trích lục khai tử tại Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

                                                                                                                     ……, ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG TỬ

Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn…

Họ và tên người khai: …Nơi thường trú/tạm trú: …

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: …

Quan hệ với người đã chết: …

Lý do của việc xin cấp lại:…

Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn xem xét và cấp lại bản sao Giấy chứng tử cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …Giới tính: …

Ngày, tháng, năm sinh: …

Dân tộc: …  Quốc tịch: …

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng:…

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:……

Đã chết vào lúc: …. giờ ….. phút, ngày …  tháng …  năm …

Nơi chết:…

Nguyên nhân chết: …

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử …do… cấp ngày … tháng …  năm …

Đã đăng ký khai tử tại:……  ngày …  tháng …..  năm ..….

Theo Giấy chứng tử số: ……Quyển số: ……

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu đơn xin trích lục khai tử tại Bình Dương

Giấy chứng tử được hiểu là giấy tờ thuộc lĩnh vực hộ tịch do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho thân nhân, gia đình, người đại diện có liên quan đến người chết nhằm mục đích xác nhận về tình trạng của một người đã chết. Khi hoàn thành thủ tục đăng ký khai tử do thân nhân, gia đình của người đã chết thực hiện khai báo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc một người đã chết (sự kiện chết của một người) thì sẽ được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng từ cho thân nhân, gia đình người đã chết. 

Bạn có thể tham khảo và Tải về mẫu đơn xin trích lục khai tử tại Bình Dương tại đây:

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin trích lục khai tử tại Bình Dương

Giấy chứng tử được sử dụng trong các hoạt động chuyển nhượng, đăng ký, mua bán đất đai theo quy định pháp luật trong trường hợp đất đai thuộc quyền sở hữu của người đã chết thì khi làm thủ tục mua bán, chuyển nhượng thì cần phải có giấy chứng tử để chứng minh người sở hữu này đã chết. Trích lục khai tử lấy thông tin về đăng ký khai tử của một người ở trong Sổ hộ tịch và Giấy trích lục khai tử cũng giống như “bản sao” của Giấy chứng tử và nó có giá trị pháp lý tương đương Giấy chứng tử. 

Trong mẫu đơn trích lục khai tử cần có những nội dung đầy đủ như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Tên của tờ khai là tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

– Phần kính gửi: Ghi rõ nơi mà cơ quan tiến hành cấp bản sao trích lục hộ tịch – trích lục khai tử như Ủy ban nhân dân cấp xã (phường/thị trấn)

– Họ và tên của người yêu cầu xin được cấp trích lục

– Nơi cư trú của người yêu cầu, là nơi có hộ khẩu thường trú, nếu trường hợp không có nơi thường trú sẽ ghi theo địa chỉ của nơi đăng ký tạm trú

Nếu không có nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi hiện tại đang sinh sống

Ghi rõ địa chỉ từ số nhà – đường – phường/xã – quận /huyện – tỉnh/thành phố

– Giấy tờ tùy thân mang theo để yêu cầu cấp trích lục khai tử là chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân/hộ chiếu/…)

– Mối quan hệ với người mất: ví dụ: con, vợ, chồng,…

– Đề nghị cơ quan? Để xin cấp trích lục khai khai tử cho ai?

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường S, thành phố M, tỉnh N

– Ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, số định danh cá nhân của người đã đăng ký khai tử

– Nơi đã đăng ký hộ tịch là ở đâu?, ngày tháng năm ghi vào sổ hộ tịch, quyển số?

– Số lượng yêu câu cấp bản sao? bản

– Lời cam đoan

– Làm tại? ngày tháng năm nào viết đơn yêu cầu

– Ký và ghi rõ họ và tên của người yêu cầu được cấp trích lục khai tử.

Đơn xin trích lục khai tử
Đơn xin trích lục khai tử

Thủ tục xin trích lục khai tử tại Bình Dương

Cùng với giấy khai tử, trích lục khai tử cũng được sử dụng để chứng minh sự kiện một cá nhân đã chết. Trích lục khai tử là bản được cấp sao y dựa vào dữ liệu gốc tại sổ quản lý hộ tịch ở địa phương để xác nhận về việc một người nào đó đã mất, trong bản trích lục khai tử này có những nội dung bao gồm như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân, thời gian mất cùng một số thông tin khác. Khi bị mất giấy tờ gốc; công dân có quyền yêu cầu nhà nước cấp lại bản trích lục có giá trị như bản chính. Trên thực tế bản trích lục sẽ không giống bản gốc nhưng là văn bản có giá trị tương đương như bản chính.

Khi quý bạn đọc thực hiện thủ tục cấp trích lục giấy chứng tử bao gồm các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, quý bạn đọc cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây: 

(1) Tờ khai theo mẫu quy định;

(2) Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ (bản sao). Trường hợp quý bạn đọc không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì quý bạn đọc tiến hành nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết;

(3) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao công chứng)  còn giá trị sử dụng của người nộp hồ sơ;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Điều 63 Luật Hộ tịch năm 2014, Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký. Trong đó, căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014:

– Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm  Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, cơ quan đăng ký hộ tịch và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Như vậy, quý bạn đọc, người thân đăng ký khai tử cho người đã mất có thể xin cấp trích lục Giấy chứng tử tại cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người đã chết. 

Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

Công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Công chức tư pháp – hộ tịch tiến hành báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục cho quý bạn đọc (người yêu cầu) và ghi nội dung đăng ký lại khai tử và Sổ hộ tịch và yêu cầu người yêu cầu ký, ghi rõ họ và tên trong Sổ hộ tịch.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Công chức tư pháp – hộ tịch tiến hành ra thông báo và nêu rõ lý do. 

Thời gian giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong 5 ngày làm việc. Ngoài ra, đối với các trường hợp cần xác minh thông tin thời gian gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc. 

Khuyến nghị

Luật sư Bình Dương tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý, đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Đơn xin trích lục khai tử”  Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý như Tra cứu quy hoạch đất cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833.102.102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Có thể ủy quyền xin trích lục khai tử không?

Luật hộ tịch quy định: Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện.

Lệ phí trích lục khai tử là bao nhiêu?

Theo Điều 4 Thông tư 281/2016/TT-BTC; lệ phí cấp trích lục là 8.000 đồng/bản. Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Trích lục khai tử có giá trị bao lâu?

Khác với cá giấy tờ khác liên quan như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, phiếu lý lịch tư pháp….. vv đều có 1 thời hạn nhất định khi sử dụng, Giấy khai sinh là loại giấy tờ nhiều năm không thay đổi cũng không có thời hạn sử dụng. Do đó, trích lục giấy khai sinh đương nhiên không có thời hạn.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles