Mẫu giấy ủy quyền tại Bình Dương

Thực tế có rất nhiều giao dịch có thể làm phát sinh quan hệ ủy quyền giữa các cá nhân hay pháp nhân và từ đó đặt ra nhu cầu cho mối quan hệ đại diện này. Pháp luật nước ta đã cho phép một cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân, pháp nhân khác xác lập và thực hiện giao dịch cho mình thông qua giấy ủy quyền. Hiện nay có nhiều mẫu giấy ủy quyền khác nhau như tùy thuộc vào nội dung và mục đích của việc ủy quyền. Vậy cụ thể, Mẫu giấy ủy quyền tại Bình Dương là mẫu nào? Trường hợp nào được ủy quyền lại? Bên ủy quyền, bên được ủy quyền có những quyền và nghĩa vụ gì? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự 2015

Trường hợp nào được ủy quyền lại?

Trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào, mọi người cũng nên tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo việc thực hiện được đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đặc biệt là việc ủy quyền cho người khác thực hiện công việc nhất định. Bên ủy quyền (Người ủy quyền) là bên cung cấp thông tin tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc và phải chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền. Khi ủy quyền, bên ủy quyền phải minh mẫn, tỉnh táo, không bị cưỡng chế, ép buộc việc ủy quyền.

Tại Điều 564 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về ủy quyền lại như sau:

Ủy quyền lại

  1. Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:
    a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền;
    b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.
  2. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.
  3. Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

Như vậy, bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác nếu:

– Có sự đồng ý của bên ủy quyền;

– Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

Mẫu giấy ủy quyền tại Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…

Địa chỉ:….

Số CMND (thẻ căn cước): ….Cấp ngày: ……Nơi cấp:…..

Quốc tịch:……

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:….

Địa chỉ:….

Số CMND (thẻ căn cước): …..Cấp ngày: …….Nơi cấp:…..

Quốc tịch:….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…..

CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

….., ngày … tháng … năm ….

BÊN ỦY QUYỀN                                            BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

Tải về mẫu giấy ủy quyền tại Bình Dương

Ủy quyền là việc thỏa thuận của các bên theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Ủy quyền là một trong hai hình thức đại diện theo quy định của pháp luật. Theo đó, quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (gọi là đại diện theo ủy quyền) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (gọi chung là đại diện theo pháp luật). Bạn có thể Tải về mẫu giấy ủy quyền tại Bình Dương tại đây:

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy ủy quyền tại Bình Dương

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý ghi nhận việc khách hàng ủy thác cho người được ủy quyền thay mặt khách hàng thực hiện một hoặc nhiều công việc theo thỏa thuận tại giấy ủy quyền trong phạm vi quy định của pháp luật. Sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại. Hiện nay, pháp luật nước ta không quy định cụ thể về giấy ủy quyền, mà quy định về ủy quyền thông qua hợp đồng. Cụ thể, cách viết mẫu giấy ủy quyền tại Bình Dương như sau:

– Phải viết đầy đủ thông tin 02 bên: ủy quyền và nhận ủy quyền để làm căn cứ cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

– Bắt buộc ghi rõ thời gian thực hiện ủy quyền để tránh việc lạm dụng ủy quyền ở thời điểm khác;

– Ghi rõ nội dung ủy quyền để người được ủy quyền không lạm dụng Giấy ủy quyền mà thực hiện công việc khác;

– Nên thỏa thuận rõ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp;

– Nếu có căn cứ ủy quyền thì nên trình bày chi tiết để làm căn cứ hợp lý cho việc ủy quyền…

Lưu ý: Hiện nay, Luật Công chứng 2014 không hề quy định bắt buộc trường hợp nào ủy quyền phải công chứng. Tuy nhiên, một số văn bản chuyên ngành lại yêu cầu cụ thể. Chẳng hạn, ủy quyền của vợ chồng cho nhau về việc thỏa thuận mang thai hộ phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý. Như vậy, hợp đồng ủy quyền không mặc nhiên phải công chứng mới có giá trị pháp lý trừ một số trường hợp bắt buộc.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng ủy quyền, có cơ sở pháp lý vững chắc để giải quyết các tranh chấp sau này, các bên có thể thỏa thuận công chứng hoặc chứng thực hợp đồng ủy quyền. Trong trường hợp không bắt buộc công chứng, chứng thực và 02 bên không có điều kiện làm việc này thì có thể nhờ bên thứ 03 không liên quan đến quyền và lợi ích trong hoạt động ủy quyền ký xác nhận với vai trò là người làm chứng…

Mẫu giấy ủy quyền
Mẫu giấy ủy quyền

Bên ủy quyền, bên được ủy quyền có những quyền và nghĩa vụ gì?

Do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và các nhu cầu cá nhân cơ bản khác nên ngày càng có nhiều giao dịch. Tuy nhiên, các cá nhân và tổ chức đôi lúc không thể tự mình thực hiện các giao dịch này. Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia giao dịch, quan hệ ủy quyền ra đời. Việc chuyển giao quyền này không phải làm mất quyền lợi và thời gian chuyển giao tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên, thường là cho đến khi hoàn thành công việc hoặc giao dịch. Bên ủy quyền, bên được ủy quyền có những quyền và nghĩa vụ sau:

Trong Điều 567 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Nghĩa vụ của bên ủy quyền

– Cung cấp cho các thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết bên được ủy quyền để thực hiện việc ủy quyền.

– Chịu trách nhiệm về những cam kết của bên được ủy quyền trong phạm vi được ủy quyền.
 Thanh toán các chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền phải chịu để thực hiện công việc được ủy quyền.

Quyền của bên ủy quyền

– Yêu cầu bên nhận ủy quyền thông báo đầy đủ về tiến độ thực hiện công việc ủy quyền.

– Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên nhận ủy quyền phải giao tài sản, lợi ích thu được khi thực hiện công việc ủy quyền.

– Phải bồi thường thiệt hại nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 565 của Luật này.

Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

– Thực hiện và thông báo cho bên ủy quyền về tiến độ thực hiện công việc ủy quyền.

– Thông báo về thời hạn, phạm vi ủy quyền của người thứ ba trong quan hệ ủy quyền và những sửa đổi, bổ sung về phạm vi ủy quyền.

– Giữ gìn, bảo quản tài liệu, công cụ thực hiện việc ủy quyền

– Giữ bí mật thông tin khi thực hiện việc ủy ​​quyền.

– Hoàn trả cho bên được ủy quyền tài sản lợi ích đã nhận trong quá trình thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong giấy ủy quyền.

Quyền của bên được ủy quyền

– Yêu cầu bên được ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền.

– Được bên ủy quyền chi trả chi phí hợp lý để thực hiện công việc được ủy quyền; nhận thù lao nếu có thỏa thuận.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Mẫu giấy ủy quyền”   Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý như Chia thừa kế nhà đất cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833.102.102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện có hiệu lực của giấy ủy quyền là gì?

Điều kiện có hiệu lực của giấy ủy quyền bao gồm:
Giấy ủy quyền được lập đúng hình thức pháp luật quy định. Ví dụ: Giấy ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất phải công chứng.
Nội dung ủy quyền không trái pháp luật.
Người ủy quyền và người được ủy quyền có đủ năng lực hành vi dân sự khi giao kết.

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền có phải bồi thường không?

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền sẽ phải bồi thường trong hai trường hợp là:
– Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng.
– Trường hợp bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền có thù lao thì phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của hợp đồng ủy quyền được xác định trong ba trường hợp:
– Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận;
– Thời hạn ủy quyền do pháp luật quy định;
– Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Đánh giá post

Related Articles