Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Bình Dương

Hiện nay, ngày càng nhiều các cá nhân, tổ chức tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Một trong những điều kiện cơ bản để kinh doanh chính là mặt bằng, thông thường khi chưa đủ chi phí để mua thì chủ cơ sở kinh doanh sẽ lựa chọn một số địa điểm để thuê mặt bằng kinh doanh. Vậy Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Bình Dương là mẫu nào? Cách điền mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Bình Dương ra sao? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Số:…/…

Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại địa chỉ ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ:

Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sinh năm: . . . . . . . . . . . . …

CMND/CCCD số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . .tại………………….

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

Là chủ sở hữu căn nhà tại địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………………………………………………………………………………………………………

(Gọi tắt là bên A)

BÊN THUÊ:

Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sinh năm: . . . . . . . . . . . . ..

CMND/CCCD số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày: . . . . . . . . . . . .tại…………………

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Gọi tắt là bên B)

Sau khi thoả thuận, chúng tôi đồng ý ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: Nội dung trong hợp đồng

1.1 – Bên A đồng ý cho bên B thuê mặt bằng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Với tổng diện tích là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , gồm: . . . . . . . . . (ví dụ có bao nhiêu phòng, có

toilet riêng, điện sử dụng riêng, có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 – Mục đích thuê: . . . . . . . . . . (ví dụ như kinh doanh quần áo, hay cửa hàng ăn) . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

ĐIỀU 2: Thời hạn thuê mặt bằng

2.1 – Thời gian thuê mặt bằng là: . . . . . . . . . . . . . . ..  tháng,

được tính từ ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  đến ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2.2 – Trường hợp bên B không đóng tiền cọc thì bên A có quyền lấy lại mặt bằng với điều kiện phải báo cho bên B trước 03 tháng.

2.3 – Trường hợp bên B đã đóng tiền cọc thì bên A phải theo đúng thời hạn hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận. Nếu bên A muốn lấy lại mặt bằng trước thời hạn đã ký kết thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã đặt cọc cho bên B

2.4 – Sau khi hết hạn hợp đồng, tuỳ theo thỏa thuận giữa hai bên có thể gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng.

ĐIỀU 3: Giá cả và phương thức thanh toán

3.1 – Giá thuê là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..

– Ghi bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

– Tiền thuê sẽ được trả vào ngày:……….mỗi tháng

3.2 – Giá tiền điện:…………../tháng

– Giá tiền nước:……………./tháng

Bên B sử dụng bao nhiêu sẽ tính tiền bấy nhiêu tương ứng.

3.3 – Nếu bên B chậm trả tiền thuê mặt bằng trong thời gian 01 tháng thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao trả lại cho bên A toàn bộ mặt bằng và các trang thiết bị của nhà theo tình trạng ban đầu.

3.3 – Trường hợp bên A lấy lại mặt bằng trước thời hạn mà không thoả các điều kiện ở ĐIỀU 2 thì bên A phải bồi thường lại cho bên B toàn bộ chi phí bên B đã đầu tư trang thiết bị và các khoản tiền thuê mặt bằng của thời gian còn lại trong hợp đồng.

3.4 – Theo định kỳ 01 năm, giá thuê mặt bằng sẽ tăng thêm…….%

Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh
Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh

ĐIỀU 4: Trách nhiệm của các bên

4.1 – Trách nhiệm của bên A:

– Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng mặt bằng cho bên B và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

– Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thoả thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này.

4.2 – Trách nhiệm của bên B:

– Sử dụng mặt bằng đúng mục đích thuê đã thỏa thuận, khi cần sửa chữa cải phải thông báo và nhận được sự đồng ý của bên A. Các chi phí sửa chữa này hoàn toàn do bên B tự bỏ ra và bên A không có nhiệm vụ hoàn lại khi kết thúc hợp đồng

– Phải thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

– Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình theo đúng pháp luật hiện hành.

– Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh chung trong khu vực kinh doanh.

– Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê mặt bằng hoặc cho người khác thuê lại sau khi thoả thuận và được sự đồng ý của bên A.

– Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà ghi ở ĐIỀU 3) như tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh, … đầy đủ và đúng thời hạn.

– Trước khi chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, bên B phải thanh toán hết tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh… và giao lại mặt bằng cho bên A.

– Khi hai bên A và B chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng thì bên B phải trả lại nhà đã thuê theo đúng hiện trạng ban đầu, không được đập phá hay tháo dỡ bất cứ vật dụng nào mà bên A cho mượn.

ĐIỀU 5: Cam kết chung

Các bên cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng; trường hợp xảy ra tranh chấp thì sẽ tiến hành thương lượng; nếu không thể thương lượng được thì có thể khởi kiện tại Tòa án để giải quyết.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

Tải về mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Bình Dương

Nhu cầu kinh doanh trong xã hội hiện nay đang có xu hướng tăng cao. Trước khi bắt đầu công việc kinh doanh, thông thường chủ cơ sở kinh doanh sẽ đi tìm hiểu các vị trí đẹp và thu hút khách hàng để chọn thuê mặt bằng kinh doanh. Chủ cơ sở kinh doanh có thể tham khảo và tải về mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Bình Dương tại đây:

Hướng dẫn điền mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Bình Dương

Vào tháng tới, chị B có nhu cầu mở quán cafe để kinh doanh. Chị B đã tìm được vị trí thuê mặt bằng để sửa chữa xây dựng quán cafe nên muốn lập hợp đồng thuê mặt bằng thương thảo với chủ sở hữu mặt bằng đó. Vậy theo quy định hiện nay, cách điền mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh như thế nào, bạn đọc hãy cùng theo dõi:

Về hình thức

Hình thức hợp đồng thuê mặt bằng có thể là dạng viết tay, đánh máy soạn thảo trên máy tính hoặc in mẫu hợp đồng có sẵn phù hợp với từng trường hợp thuê mặt bằng của hai bên.

Về nội dung

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản 2023 sẽ bao gồm nhiều thông tin thỏa thuận giữa 2 bên cho thuê và bên thuê. Các thông tin có thể sắp xếp thứ tự khác nhau tuy nhiên cần đảm bảo đầy đủ như sau:

  • Quốc hiệu tiêu ngữ.
  • Tên hợp đồng: hợp đồng thuê mặt bằng.
  • Thời gian ký hợp đồng.
  • Đối tượng tham gia trong hợp đồng: Xác định đối tượng hợp đồng là cá nhân với cá nhân hay giữa cá nhân với các tổ chức, tổ chức với cá nhân.  
  • Giá cả cho thuê mặt bằng, phương thức thanh toán: Hợp đồng phải nên rõ về giá cả, giá trị tài sản cho thuê, thời gian thanh toán, phương thức thanh toán (chuyển khoản hay tiền mặt)… nhằm tránh những tranh chấp về sau.
  • Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên: Nêu rõ những quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mỗi bên tham gia trong nội dung hợp đồng cho thuê. Chẳng hạn: Nếu bên thuê chậm trả mặt bằng thì bên cho thuê có quyền yêu cầu phải bồi thường thiệt hại hoặc trả tiền thêm. Hoặc, bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả. Nếu trong trường hợp bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà không cần báo trước.
  • Phương thức giải quyết tranh chấp: Cần nêu rõ phương thức giải quyết tranh chấp trong trường hợp các bên vi phạm các quy định khi thực hiện hợp đồng.

Lưu ý: Về Chủ thể hợp đồng

Chủ thể của hợp đồng thuê nhà kinh doanh cần đảm bảo là công dân trên 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không mất năng lực hành vi dân sự.

Bên cho thuê nhà là pháp nhân, hộ gia đình thì hợp đồng phải được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp. Trong trường hợp người cho thuê không phải là người đại diện hợp pháp hợp đồng sẽ bị vô hiệu.

Giá thuê nhà, thời hạn thuê và hình thức thanh toán 

Hợp đồng cho thuê nhà vào mục đích kinh doanh phải nêu rõ các vấn đề sau:

  • Giá thuê nhà: do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác
  • Thời hạn thuê: do các bên thỏa thuận nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.
  • Hình thức thanh toán tiền thuê nhà: Hợp đồng cần ghi rõ hình thức thanh toán (tiền mặt/ chuyển khoản/ khác…) và thời gian thanh toán tiền thuê nhà (hàng tháng/ quý/năm…)

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bình Dương luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là đăng ký bảo hộ logo vui lòng liên hệ đến hotline. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện..

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê được quy định thế nào?

Trong hợp đồng cho thuê nhà vào mục đích kinh doanh, bên cho thuê nên thêm vào các điều khoản bảo quản tài sản cho thuê.
Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê phải bảo quản tài sản thuê phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ, nếu hư hỏng thì phải bồi thường. Không được sửa kết cấu của nhà cho thuê để đảm bảo an toàn, khả năng chịu lực của nhà cho thuê.
Bên thuê nhà có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Thời hạn thuê được quy định ra sao?

– Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.
– Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles